Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

03.06.2020-05.06.2020

Data utworzenia: 2020-06-05 00:32:50

PIĄTEK 5.06.2020 r.

DZIEŃ 5. DZIEŃ RADOŚCI

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

WITAM WAS KOCHANE ,,NIEDŹWIADKI”

 

1. Poranna Modlitwa

2. „Mam chusteczkę haftowaną” – tradycyjna zabawa ze śpiewem.

">

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie umiejętności współpracy, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie własnej wyobraźni.

Część wstępna

„Górska wspinaczka” – zabawa organizacyjno-porządkowa.

Dziecko swobodnie maszeruje . Rodzic opowiada mu o górach. Na hasło Rodzica Góry! naśladuje wspinanie się pod górę – chodzi, wysoko unosząc kolana.

Cześć główna

„Na pomoc” – zabawa bieżna.

Rodzic wyznacza dziecko, które jest berkiem-lekarzem. Berek gania dzieci. Osoba, której dotknie, zatrzymuje się i stoi, trzymając się za miejsce, którego dotknął berek.

„Szukany” – zabawa bieżna.

Rodzic wyznacza plac, na którym dzieci mogą się chować (drzewka, huśtawki, górka) oraz dwie osoby, które będą szukały ukrytych dzieci. Dzieci, które zostaną znalezione, wracają do Rodzica.

„Rzut szyszką– zabawa rzutna.

Dziecko spaceruje po ogrodzie i szuka szyszek, ukrytych wcześniej przez Rodzica. Kiedy szyszki zostaną odnalezione, przybiega do Rodzica, ustawia się i celuje szyszkami do kosza.

„Gol” – zabawa z elementem celowania.

Rodzic ustawia bramkę w pewnej odległości. Dziecko ustawia się i oddaje strzał do bramki.

„Powódź” – zabawa bieżna.

Rodzic wyznacza miejsce, na które dziecko wbiegnie, gdy usłyszy hasło: Powódź!.

Część końcowa

„Wakacje” – zabawa uspokajająca.

Dziecko siada na kocyku. Opowiada o swoich planach na wakacje.

4. Praca z K2., 26 – porządkowanie zdarzeń – co najpierw, co potem w historyjce obrazkowej.

5. „ Serduszko”- ćwiczenie twórcze

Dziecko podaje skojarzenia do pojęcia „życzliwość”. Rodzic zapisuje propozycje na kartonowym sercu.

Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytanie: Gdzie mieszka życzliwość?

6. Zabawa przy utworze „Pieśń o radości i rytmie” Henryka Mikołaja Góreckiego– swobodne improwizacje taneczne.

">

POZDRAWIAM SERDECZNIE

PANI ASIA

Źródło: Przewodnik metodyczny  Tropiciele 4 latek, Wydawnictwo  WSiP

 

 

CZWARTEK  4.06.2020 r. 

DZIEŃ 4. ZABAWY Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

WITAM WAS KOCHANE DZIECI.

 

DZISIAJ POZNACIE  W CO LUBIĄ BAWIĆ SIĘ WASI RÓWIEŚNICY NA INNYCH KONTYNENTACH.

 

1.Poranna Modlitwa

2.„Nie chcę Cię” – zabawa taneczna.

3.Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

4. „Mój kolega na innym kontynencie” – zabawa plastyczna poprzedzona prezentacją multimedialną ,,Dzieci z różnych stron świata" .Rozwijanie umiejętności rysowania lub malowania farbami wg wzoru.

5. „Kolory, łączcie się!” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.

Rodzic rozdaje dziecku  szarfy (chustki)  w czterech kolorach. Dziecko porusza się w dowolnym kierunku. W czasie przerwy w muzyce szybko łączy się w pary, zespoły zgodnie z poleceniem Rodzica.

6. „W co lubimy się bawić?” – rozmowa z dziećmi. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem logicznym i gramatycznym. Poznanie zabaw dzieci w innych krajach.

Rodzic opowiada o różnych zabawach dzieci w innych krajach. Gra „Tunku-tunku” z Boliwii jest bardzo podobna do naszej gry w klasy. Dziecko, skacząc na jednej nodze, ma za zadanie przesuwać krążek z pola do pola zgodnie z oznaczoną kolejnością (1–8). Krążek nie może wypaść poza pole. Inna gra to zabawa z Bangladeszu „Wyścig balonów”. Dzieci mają za zadanie przeprowadzić nadmuchany balon od linii startu z powrotem na to samo miejsce, popychając go kijem (oś startu, do miejsca nawrotu i dalej do linii startu) lub w inny sposób. Kolejna zabawa to „Rozbij dzban” popularna w Sri Lance. Na sznurku wiesza się trzy dzbany napełnione wodą. Zawodnikowi zasłania się oczy i ma on za zadanie w określonym czasie rozbić dzbany za pomocą kija. Bardzo podobną zabawą jest meksykańska „Piñata”. Dziecko z zawiązanymi oczami ma za zadanie rozbić kukłę krowy wypełnioną słodyczami. Następnie dziecko opowiada o swoich ulubionych zabawach z innymi dziećmi.  Rodzic proponuje kilka zabaw, w które bawią się dzieci na całym świecie, np. „Berek”, „Klasy” oraz znane zabawy polskie, np. „Mam chusteczkę haftowaną”, „Stary niedźwiedź”.

                                                                 

7. Zabawy ruchowe w ogrodzie na świeżym powietrzu:

„Klasy” – zabawa z elementem skoku;

Rodzic rysuje prostokąt na chodniku lub na ziemi. Dzieli go na kilka pól. Zadaniem dziecka jest wrzucanie kamyka do kolejnych pól oraz skakanie z pola do pola obunóż lub na jednej nodze, jeśli ktoś potrafi. Dziecko skacze tam i z powrotem. W drodze powrotnej zabiera kamyk.

„Koszykówka” – zabawa z elementem rzutu;

Rodzic przygotowuje duży kosz oraz piłki . Dziecko kolejno stara się wrzucić do kosza piłeczkę z określonej odległości.

„Przeciąganie liny” – zabawa siłowa.

Kochane dzieci do tej zabawy zaproście rodzeństwo, rodziców.

Potrzebna jest długa lina lub skakanka. Na jej środku wiążemy czerwoną wstążkę, a na ziemi rysujemy linię. Każdy zespół ustawia się w rzędzie. Rzędy biorą końce liny i na sygnał przeciągają na swoją stronę.

8. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz umiejętności cięcia po linii.

Składanie obrazka z 4 nieregularnych części.

Dziecko ma obrazek przedstawiający zabawkę. Po drugiej stronie są narysowane linie dzielące obrazek  na 4 nieregularne części. Dziecko przez chwilę przygląda się obrazkowi, następnie rozcina go wzdłuż linii i ponownie składa. Na koniec nakleja obrazek na kartkę.

                  

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ

POZDRAWIAM SERDECZNIE

PANI ASIA

Źródło: Przewodnik metodyczny  Tropiciele 4 latek, Wydawnictwo  WSiP

 

ŚRODA 3.06.2020 r.

DZIEŃ 3. DZIECI NA ŚWIECIE

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

WITAM WAS KOCHANE DZIECI

ZAPRASZAM WAS DO WSPÓLNEJ ZABAWY

 

1.Poranna Modlitwa.

 

2.„Stoi Różyczka”– zabawa ruchowa

 

Dziecko śpiewa:

Stoi Różyczka w czerwonym wieńcu,

my się kłaniamy jako książęciu.

Ty, Różyczko, dobrze wiesz, dobrze wiesz, dobrze wiesz,

kogo kochasz, tego bierz, tego bierz!

 

3. „Najpierw – potem” – zabawa dydaktyczna .  Porządkowanie sekwencji czasowych. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Uświadamianie zmian zachodzących w wyglądzie człowieka w miarę upływu czasu.

,,Jestem duży! ‘’

Jestem duży!                                      

 Byłem mały.                                             

Wróżki mnie zaczarowały!                   

Jakie wróżki?

Dobre wróżki!

I urosły moje nóżki,

i urosły moje ręce,

włosów też mam chyba więcej.

Patrzcie, jak urosłem cały,

chociaż byłem taki mały.

 

Po wysłuchaniu wiersza dziecko odpowiada na pytania Rodzica, np.: Jakie dziecko było najpierw?; Co stało się potem?; Jakie części ciała urosły?. Rodzic kładzie przed dzieckiem ilustracje przedstawiające noworodki, dzieci w wieku przedszkolnym oraz osoby dorosłe: Europejczyka, Azjatę, Afrykanina, Indianina. Dziecko ma za zadanie połączyć i uporządkować obrazki. Opowiada i posługuje się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

                        

                         

                         

                         

4. „Rób tak – nie rób tak” – zabawa ruchowa.

Rodzic stoi na środku pokoju, wykonuje dowolne ruchy. Jednocześnie mówi: Rób tak! i wtedy  dziecko naśladuje dokładnie jego ruchy lub mówi: Nie rób tak! – wtedy dziecko stoi bez ruchu.

5. „Zabawa przyjaciół” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem WP 51.

Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.

6. Jestem duży! – nauka wiersza na pamięć.

Rodzic recytuje wiersz, ilustrując go ruchami i zaprasza dziecko do ilustracji ruchem.

Jestem duży!                                           Wyciąga ręce nad głowę.

 Byłem mały.                                          Trzyma dłonie nad podłogą.

Wróżki mnie zaczarowały!                    Wykonuje ruch czarowania.

 Jakie wróżki?

Dobre wróżki!

I urosły moje nóżki,                                 Pokazuje nogi.

 i urosły moje ręce,                                   Pokazuje ręce.

 włosów też mam chyba więcej.              Dotyka rękami włosów.

 Patrzcie, jak urosłem cały,                      Pokazuje swoją postać od głowy do stóp.

 chociaż byłem taki mały.

 

7. My dzieci świata.

Film edukacyjny

 

Źródło: Przewodnik metodyczny  Tropiciele 4 latek, Wydawnictwo  WSiP