Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

04.06.2020-05.06.2020

Data utworzenia: 2020-06-05 00:31:06

PIĄTEK; 05. 06.2020

TEMAT DNIA; MÓJ DZIEŃ DZIECKA

 

„Daty”– przyporządkowanie dat świąt związanych z rodziną odpowiednim zdjęciom. R. przynosi wydrukowane na kartkach daty: 26 maja, 23 czerwca, 21 stycznia, 22 stycznia, 1 czerwca oraz zdjęcia: dziecka, taty i mamy, babci i dziadka. Dzieci mają za zadanie odgadnąć, co wspólnego mają ze sobą wszystkie daty. Wybierają wśród nich tę, która jest datą Dnia Dziecka. Przyporządkowują inne daty świętom. Łączą każdą datę z odpowiednim zdjęciem. R. pyta dzieci, czy wiedzą, dlaczego jest obchodzony Dzień Dziecka (na pamiątkę jakiego wydarzenia?). Na koniec R. przypomina informacje o prawach dziecka.

 

„Dzieci w trudnej sytuacji”– rozmowa o dzieciach na świecie będących w trudnej sytuacji, uwrażliwienie na losy innych. R. pokazuje zdjęcia smutnego i uśmiechniętego dziecka. R. pyta: Dlaczego nie wszystkie dzieci na świecie są szczęśliwe w Dniu Dziecka? Co może powodować taki stan?  Rozmowa o dzieciach samotnych, biednych, głodnych, w trudnej sytuacji życiowej, pracujących itp

 

        

Praca z KP4.28– doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej, odwzorowanie.

 

„Dzień Dziecka na świecie”– omówienie sposobów obchodzenia Dnia Dziecka na świecie, czytanie globalne, przyporządkowanie napisów datom i zdjęciom, porządkowanie miesięcy i

liczb. Przypomnienie nazw miesięcy i dni tygodnia, sporządzenie piniat.

 

R. wiesza na tablicy napisy: FRANCJA I WŁOCHY, POLSKA, TURCJA, MEKSYK, daty: 1 czerwca, 6 stycznia, 23 kwietnia, 30 kwietnia oraz zdjęcia przedstawiające: pinatę, dzieci bawiące się na boisku szkolnym, dwie korony królewskie, budynek parlamentu z flagą Turcji. Po odczytaniu każdej z poniższych informacji dzieci wybierają odpowiedni podpis, zdjęcie i datę:

–Polska: 1 czerwca – bardzo często lekcje i zajęcia są odwołane, w placówkach organizuje się pikniki i festyny, dzieci dostają drobne prezenty i łakocie.

–Turcja: 23 kwietnia – Dzień Dziecka przypada tu tego samego dnia co Święto Niepodległości. W tym dniu dzieci odbywają wycieczki do tureckiego parlamentu.

–Francja i Włochy: 6 stycznia – święto rodzinne, wspólna kolacja z rodziną, spożywanie ciasta z wróżbą. Dzieci otrzymują koronę króla i królowej.

–Meksyk: 30 kwietnia – Dzień Małych Mułów obchodzony podczas Bożego Ciała. Dzieci biorą udział w procesji, w festynach, rozbijają piniatę – kulę wypełnioną słodyczami i zabawkami. napisy: FRANCJA I WŁOCHY, POLSKA, TURCJA, MEKSYK, daty: 1 czerwca, 6 stycznia, 23 kwietnia, 30 kwietnia, zdjęcia przedstawiające: piniatę, dzieci bawiące się na boisku szkolnym, dwie korony królewskie, budynek parlamentu z flagą Turcji

R. prosi dziecko o uporządkowanie dat. Pyta: Które dzieci będą obchodzić Dzień Dziecka jako pierwsze? Dzieci przypominają sobie nazwy miesięcy i dni tygodnia

 

„Kończenie piniaty”– R. wrzuca do balonu cukierki. Dziecko ozdabia piniatę w dowolny sposób, np. paskami z bibuły. Doklejają jej oczy, nos i buzię

 

 

 

Źródło; Przewodnik metodyczny Plac Zabaw 5 latek, Wydawnictwo WSiP

 

Ściskam Was mocno - Pani Madzia ;*;*

 

 

 

CZWARTEK; 04. 06.2020

TEMAT DNIA; PRAWA DZIECKA

 

 

                                                               

 

„UNICEF”– zapoznanie dzieci z logo i działalnością UNICEF-u oraz sposobami wspierania tej organizacji. Rozmowa na temat praw i obowiązków. Zapoznanie dziecka z prawami dziecka. R. pokazuje logo UNICEFU. Pyta dziecka: Co przedstawiono na logotypie? Czy wiecie, do jakiej organizacji należy to logo? Czym zajmuje się UNICEF? Jak można wspierać tę organizację? R. opowiada dziecku o działalności UNICEF-u. Następnie przechodzi do rozmowy o prawach i obowiązkach. Pyta: Co to są prawa? Czym różnią się prawa od obowiązków? Czy dzieci też mają obowiązki i prawa? Jakie?

R. wycina, np. z plakatu UNICEF-u, obrazki ilustrujące prawa dziecka.

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka

 

–prawo do życia i tożsamości (posiadania imienia),

–prawo do informacji,

–prawo do wychowania w rodzinie,

–prawo do wyrażania własnych poglądów,

–prawo do prywatności,

–prawo do edukacji (nauki),

–prawo do godziwych warunków socjalnych,

–prawo do odpoczynku (zabawy),

–ochrona przed przemocą,

–ochrona przed konfliktem,

–ochrona w procesie karnym,

–prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na nie

 

Można omówić tylko podstawowe prawa, a inne pominąć. Po odgadnięciu praw dziecko zastanawia się, na czym polega ich przestrzeganie, jak te prawa mogą być łamane. Dziecko szuka konkretnych przykładów.

 

„Co to za prawo?”– kalambury. Dziecko pokazuje (lub rysuje) wylosowane prawo, a inne próbują zgadnąć, co zobaczyły. R. zagaja rozmowę o tym, do kogo dziecko może się zwrócić, gdy ich prawa są łamane.

 

„Prawa dziecka” – przygotowanie plakatu, spisanie praw dzieci. R. przynosi duży arkusz papieru. Zapisuje pionowo hasło PRAWA DZIECKA. Dziecko odrysowuje swoje dłonie, najlepiej łącznie z kawałkiem nadgarstka, jedne pod drugimi, z jednej i z drugiej strony napisu. Następuje burza mózgów. R. zapisuje jak najprościej prawa podane przez dziecko – może użyć symboli. Plakat zostaje wywieszony w widocznym miejscu.

 

„Piniata”– wspólne przygotowanie pinaty na kolejny dzień. Do stworzenia pinaty są potrzebne: balon, miska, woda i mąka, gazety. R. nadmuchuje balon, a dziecko w tym czasie drą gazety na kawałki. R. łączy mąkę i wodę tak, by miały konsystencję śmietany. W ten sposób tworzy klej. Dziecko macza kawałki gazet w kleju i przyklejają do balona. Najlepiej obkleić balon trzema warstwami gazet. Przy końcówce balona powinien pozostać otwór. Pinatę należy pozostawić do wyschnięcia w ciepłym miejscu

 

Źródło; Przewodnik metodyczny Plac Zabaw 5 latek, Wydawnictwo WSiP

Ściskam Was mocno - Pani Madzia ;*;*