Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

08.05.2020

Data utworzenia: 2020-05-07 22:16:41
 

PIATEK  08.05.2020

 

DZIEŃ 5. SEGREGUJEMY ŒMIECI

WITAM WAS KOCHANE DZIECI

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

S.MARZENA

 

ródło: Przewodnik metodyczny  Tropiciele 4 latek, Wydawnictwo  WSiP

1.Wspólma modlitwa.

2. Składanka HITÓW LULEK.TV I 25 minut piosenek dla dzieci

3. Rozmowa o ochronie naszej planety – Ziemi
Pomyœlmy już teraz o naszej planecie ( Ziemi)
zanim się stanie jednym wielkim œmieciem.
Byłby to wtedy problem nie lada,
zatem już teraz pomyœlmy o odpadach.
Bo œmieci i odpady nie sš jednakowe,
sš szklane, papierowe także plastikowe.
Więc posłuchajcie dobrej rady i segregujcie odpady.
I od dzisiaj swych œmieci nie wyrzucajcie jak leci.

Osobno plastik, osobno szkło,
osobno puszki – przyrodę chroń !

Mieszkamy na planecie, która nazywa się Ziemia. Aby żyć musimy jeœć i pić.                                                              

Jedzenie kupujemy w sklepach. Jest ono pięknie zapakowane (np.; jogurty, serki, herbaty).                                                  

Picie kupujemy w butelkach i kartonikach. Rodzice kupujš gazety, kremy, szampony itp.
Gdy zjemy, wypijemy, przeczytamy gazety – to co robimy z opakowaniami ?

Wniosek :
Najlepszym sposobem na walkę ze œmieciami jest segregacja odpadów.

 

4. Rozpoznawanie materiału z jakiego wykonany jest odpad.

5. Pokazanie i omówienie do czego służš pojemniki i dlaczego majš różne kolory (każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów). Wyjaœnienie do którego pojemnika, jakie odpady wrzucamy.

6. Rozsypanie na dywanie (ceracie) œmieci wykonanych z różnego rodzaju materiału. Zgniatanie i segregowanie do poszczególnych pojemników.
niebieski – makulatura
żółty – plastik
zielony – szkło kolorowe
biały – szkło białe
czerwony – metal

Papier, puszki, szkło, plastiki,
posprzštamy w pojemniki.
Posprzštamy sprawnie, pięknie,
bo nam œwiat przez œmieci pęknie.

 

7. Zabawa „ ZnajdŸ swój kolor”
Dzieci majš emblematy w 3 kolorach (żółty, zielony, czerwony). Tańczš w rytm muzyki. Podczas ciszy w muzyce dzieci szukajš swojego koloru i łapiš się za ręce tworzšc kółeczka.

8. Praca plastyczna
POKOLORUJ OBRAZEK