Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

09.06.2020- 12.06.2020

Data utworzenia: 2020-06-11 22:39:03

PIĄTEK; 12.06.2020

TEMAT DNIA; ZWIERZĘTA AKTYWNE NOCĄ

 

„Zwierzęta aktywne nocą” – zajęcia dydaktyczne. R. zadaje dziecku pytania:

Czy wszystkie zwierzęta są aktywne nocą? Jakie znacie zwierzęta aktywne nocą ?

Następnie pokazuje zdjęcia: sowy, ćmy, nietoperza, lisa, dzięcioła, niedźwiedzia, motyla, wilka, zająca. Prosi dzieci o wybranie zwierząt, które są: aktywne w nocy, aktywne w dzień, aktywne w dzień i w nocy. R. wspólnie z dzieckiem tworzy wykres Venna: rysuje na dużym arkuszu papieru dwa okręgi z częścią wspólną, a dzieci wklejają zdjęcia w odpowiednie miejsca.

R. pyta dziecka: Czym charakteryzują się zwierzęta aktywne nocą?

(mają duże oczy, żeby wychwytywać dużą ilość światła, duże uszy – zjawisko echolokacji, bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu).

https://podroze.onet.pl/polska/nocne-zwierzeta-w-polsce-co-sie-kryje-w-ciemnosciach/wsqy6n7

                      

 

         

 

    

 

Praca z KP4.32b– poszerzanie wiedzy przyrodniczej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

 

„Nietoperz”– zajęcia dydaktyczne.

R. prosi dziecko o narysowanie na kartce nietoperza. Następnie dziecko porównują swoje rysunki z ryciną botaniczną lub zdjęciem ilustrującym nietoperza.

Szukają podobieństw i różnic między rysunkami a rzeczywistym wyglądem nietoperzy. R. inicjuje rozmowę na temat stereotypów dotyczących nietoperzy – wkręcają się we włosy, żywią się krwią – i je obala. R. pyta dziecka:

Dzięki jakiemu zjawiskowi nietoperze mogą poruszać się swobodnie

po ciemku? Tłumaczy im istotę zjawiska echolokacji (Nietoperz wysyła dźwięk, który odbija się od przeszkody i trafia do jego uszu. Na tej podstawie zwierzę może oceniać położenie przedmiotów)

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-nietoperzach-dla-dzieci/

 

  

„Opaski”– praca plastyczna, stworzenie opasek nietoperzy. R. wycina z czarnego papieru paski. Dziecko nalepia na pasek oczy, nos i zęby nietoperza wycięte z białego i czarnego papieru. Następnie zlepiają końce pasków tak, by stworzyć opaskę pasującą na ich głowę. Na koniec dolepiają z obu boków czarne skrzydełka.

 

„Poszukiwanie” – zabawa ruchowa.

Dziecko zakłada opaskę nietoperza i zawiązuje oczy.

W pokoju zostają rozłożone przedmioty, które dziecko omija, poruszając się na zasadzie echolokacji. W momencie, kiedy zbliża się do przedmiotu R dmucha w gwizdek. Im bliżej przedmiotu znajduje się dziecko, tym głośniejszy jest dźwięk.

 

Źródło; Przewodnik metodyczny Plac Zabaw 5 latek, Wydawnictwo WSiP

 

Ściskam Was mocno - Pani Madzia ;*;*

 

 

 

ŚRODA; 10.06.2020

TEMAT DNIA; POLSKIE ZWIERZĘTA

 

Kochane Sarenki w dniu dzisiejszym będziemy mieć okazje poznać Polskie Parki Narodowe. Zapraszam Was do zabawy ;)

 

„Parki narodowe”– rozmowa .R. rozmawia z dzieckiem na temat polskich parków narodowych i zwierząt znajdujących się pod ochroną. Pyta o ich skojarzeniach ze słowem „park”: Czym jest park narodowy? Czy byliście w jakimś polskim parku narodowym? Po co tworzy się parki narodowe? Jakie zwierzęta w Polsce są pod ochroną? Dlaczego?

 

http://zpppn.pl/parki-narodowe

http://www.wigry.org.pl/fauna/ssaki_pl.htm

 

„Piktogramowych kodeks”– rozmowa na temat zachowania się w parkach narodowych. Rozpoznawanie logo największych polskich parków narodowych – przydzielenie do nich odpowiednich zdjęć zwierząt, umieszczenie piktogramów w odpowiednich miejscach na mapie. Tworzenie z dziećmi piktogramowego kodeksu: „Jak zachowywać się w parkach narodowych? Czego nie wolno robić?”.

Stworzenie obrazkowej mapy myśli. R. pokazuje logotypy największych parków narodowych w Polsce (tych, które znajdują się w kartach pracy) oraz zdjęcia charakterystycznych dla nich zwierząt. Dziecko z pomocą R. przyporządkowują zdjęcia zwierząt odpowiednim parkom. Próbują umieścić logotypy we właściwych miejscach na mapie Polski

 

                                               

 

Praca z  KP4.31a– łączenie liniami symboli parków narodowych ze zdjęciami zwierząt pokazanych na tych symbolach, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy ogólnej

 

„Żubr”– odnalezienie Białowieży na mapie, poznanie ciekawostek na temat żubra.

Dziecko z pomocą R. odnajdują Białowieżę na mapie Polski. R. prezentuje ciekawostki na temat żubra: żyje w puszczy, jest największym dziko żyjącym ssakiem w Europie.

http://atrakcjepodlasia.pl/przyroda-zwierzeta/bialowieski-park-narodowy-bpn/

 

Praca z KP4.31b– doskonalenie zdolności grafomotorycznych, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

 

Źródło; Przewodnik metodyczny Plac Zabaw 5 latek, Wydawnictwo WSiP

 

Ściskam Was mocno - Pani Madzia ;*;*

 

 

 

 

WTOREK; 09.06.2020

TEMAT DNIA; Z WIZYTĄ W ZOO

 

Modlitwa poranna.

„W zoo” – wysłuchanie wiersza Janusza Minkiewicza pod tym samym tytułem.

 

W zoo

Janusz Minkiewicz

 

By kolibry przez wronę

Nie zostały zjedzone,

By przypadkiem też wrony

Nie zjadł lis wygłodzony,

Żeby lisa zaś przy tym

Nie zjadł wilk z apetytem,

By pantera w chwil kilka

Nie zdążyła zjeść wilka

I pantery, by tygrys

Na śniadanie nie przegryzł,

By tygrysa (zgadliście!)

Nie zjadł lew, oczywiście...

O to dbać musi stale,

Pilnie patrząc wokoło

Stary Michał Kawalec,

Co dozorcą jest w ZOO.

Musi dbać i o siebie,

Żeby sam przypadkiem

Lwią się nie stał kolacją

Lub tygrysim obiadkiem.

https://www.wroclaw.pl/10-najfajniejszych-zwierzat-w-zoo

 

R. zadaje dziecku pytanie na temat wysłuchanego wiersza:

Czy byliście kiedyś w zoo? Jak wyjaśnić swoimi słowami, czym jest zoo? Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo? Jak należy się tam zachowywać? Czy wolno karmić zwierzęta w zoo?

 

Praca z KP4.30 – umieszczanie nalepek ze zwierzętami w odpowiednich miejscach, doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacja w przestrzeni, rozpoznawanie zwierząt po fragmencie ciała, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

 

„Żyrafy”– praca plastyczna.

Tworzenie cętkowanych żyraf. Dziecko zwija żółtą kartkę (najlepiej z bloku technicznego) w rulonik i sklejają ją tak, by stworzyła stożek. Na czubku doklejają narysowane wcześniej głowy żyrafy. Stożek ozdabiają cętkami wydzieranymi z brązowego papieru. R. przekazuje dziecku ciekawostki na temat żyrafy: największe zwierzę lądowe, długa szyja umożliwia jej zrywanie pożywienia z wysokich gałęzi, ma taką samą liczbę kręgów szyjnych jak inne ssaki (tylko są one dłuższe), umaszczenie żyrafy to kamuflaż na sawannie, zagrożeniem dla żyraf są lwy

 

 

Źródło; Przewodnik metodyczny Plac Zabaw 5 latek, Wydawnictwo WSiP

 

Ściskam Was mocno - Pani Madzia ;*;*