Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

11.05.2020-12.05.2020

Data utworzenia: 2020-05-13 10:48:43

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !
Witam serdecznie najwspanialsze Dzieciaki z grupy „Sarenek ” i Rodziców!!!

 

Zadania, które Wam przesyłamy to tylko propozycje, możecie je wybierać lub wykonać wszystkie,  to od  Was i Rodziców należy wybór.  Chętnie  zobaczymy  zdjęcia Waszych prac i Was podczas wykonywania zadań –  poproście rodziców o ich przesłanie.  Pozdrawiamy i życzymy dobrej zabawy:

W tym tygodniu nasze spotkania będą się skupiać wokół tematu kompleksowego:
 
W krainie muzyki”.
Na kolejne dni tygodnia proponuję:
 

2. DZIEŃ –Wtorek 12.05.2020

TEMAT: MUZYKA WSPÓŁCZESNA

Celem propozycji na dzisiaj jest zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi; rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej.

 • Kształtowanie samoobsługi. Nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

1. „Gatunki muzyczne” – zapoznanie dzieci ze współczesnymi gatunkami muzycznymi,

wysłuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych.

1.  Klasyka: "> Klasyka Dla Dzieci – Mazurek

2. Rap:  ">    

„Taneczne improwizacje” – tańczenie do różnych gatunków muzycznych,

określanie tempa, nastroju utworu.  

„Nasz rap”zabawa w tworzenie muzyki do znanych wierszy. Dziecko  wybiera dowolny znany sobie wiersz, najlepiej rymowany, np. Kaczka Dziwaczka, i próbuje wykonać go, rapując .  
3.
Disco „Taneczne rytmy disco” – zadaniem dzieci jest wymyślanie układu tanecznego.
 ">   Disco Kids – „Tańcz, tańcz, tańcz”

4.Jazz :  "> Jazz for Kids

 

5. „Rock” – wysłuchanie utworu z tego gatunku, wskazywanie wiodącego instrumentu.

„Gitara a gitara” – określanie podobieństw i różnic w wyglądzie

Instrumentów. „Koncert rockowy” – naśladowanie gry na gitarze. R. włącza muzykę rockową . Dzieci wcielają się w gitarzystów i próbują naśladować grę na gitarze elektrycznej – w takim tempie, jakie słuchać w utworze.

">  Aerosmith - Live in Las Vegas NV - Park Theater 2019  

 

Praca z KP4.15 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej, przeliczanie.
 6.„Gitara”– praca techniczna z wykorzystaniem pudełek po chusteczkach higienicznych.

 Dzieci najpierw oklejają pudełka kolorowym papierem lub wydzieranką z gazety, następnie mocują żyłkę, tak by przechodziła nad otworem w pudełku (pudełko odgrywa rolę pudła rezonansowego). Na rantach pudełka R. może wykonać niewielkie nacięcia nożykiem, by struny się nie przesuwały. Następnie dzieci wycinają z kartonu gryf oraz główkę gitary i rysują na nich progi i struny. • pudełka po chusteczkach, kolorowy papier / gazety, żyłka, nożyk.

 

                                    

7. Zestaw zabaw muzyczno- ruchowych:

 

  1. „Instrumenty” – dziecko wybiera sobie jakiś instrument na którym będzie grać. Rodzic pełniący rolę dyrygenta zaczyna dyrygować. Muzykanci śledzą ruchy pałeczki i przyśpieszają albo zwalniają granie.

2. „Muzyczne powitania” – włączamy dowolną muzykę. W chwilach, gdy muzyka milknie wydajemy polecenia wykonania krótkich działań w ruchu, np.: uścisnąć jak najwięcej rąk, uścisnąć jak najwięcej kostek u nóg, spojrzeć jak największej liczbie osób głęboko w oczy.

3. „Perkusja” – dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym (plecy proste, ręce na kolanach). Przy muzyce szybkiej i bardzo rytmicznej wystukują rytmy: klaszczą w ręce, uderzają rytmicznie w kolana, uderzają rytmicznie dłońmi o podłogę. Wykonują po dwa razy te czynności, następnie po cztery razy itd.

 4. „Pląsy muzyczne” –  zabawa relaksacyjna (masażyk). Siadamy  jedno za drugim, wykonujemy masaż pleców osoby siedzącej przed sobą zgodnie ze słowami i ruchami :

 Idą słonie, (na plecach kładziemy całe dłonie)

potem konie, (na plecach kładziemy piąstki)

panieneczki na szpileczkach. (palce wskazujące z gryzącymi pieseczkami – szczypanie)

Świeci słonko, (zataczamy dłońmi kółka)

płynie rzeczka, (rysujemy linię)

pada deszczyk. (uderzamy w plecy wszystkimi palcami)

Czujesz dreszczyk? (łaskotanie)

5. „Echo na instrumentach” – Rodzic wyklaskuje prosty rytm, a dziecko na wybranym instrumencie odtwarza rytm.

 

1. DZIEŃ: TEMAT: INSTRUMENTY DAWNIEJ I DZIŚ

CELE OGÓLNE: poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty); doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów)

 

„Skąd pochodzą dźwięki?” – rozpoznawanie instrumentów po odgłosach.

R. włącza dźwięki: rogu, skrzypiec, trąbki, puzonu, saksofonu, marakasów, trójkąta, bębna, fletni pana, gitary elektrycznej). Dzieci próbują podać nazwy instrumentów na podstawie wydawanych przez nie dźwięków.
https://youtu.be/MadTiSUv4Jo

https://youtu.be/6y0LGu724lY
„Dawne instrumenty” – R. opowiada dzieciom, że jednym z pierwszych instrumentów, jakich używał człowiek, było jego własne ciało – klaskał, tupał, wydawał różne okrzyki. Następnie wykorzystywano przedmioty codziennego użytku, tworząc z nich proste instrumenty, np. grzechotki, bębny.

. • zdjęcia kilku dawnych instrumentów •

                            

 "> Jak brzmią instrumenty ludowe

 

 „Pradawny rytm” – praca z KP4.14a, ćw. 1, odczytywanie i kontynuowanie rytmów. • KP4.14a • „Instrumenty wokół nas” – zabawa muzyczna, wydobywanie muzyki z przedmiotów codziennego użytku. Zadaniem dzieci jest poszukanie i wybranie jakiegoś przedmiotu, który wydaje interesujący dźwięk.
„Mój pradawny instrument” – zajęcia techniczno-plastyczne z wykorzystaniem papierowych talerzy i makaronu. R. wycina środki papierowych talerzy tak, by zostały jedynie obręcze. Zadaniem dzieci jest oklejenie kolorowym papierem obręczy a następnie przywiązanie makaronu (rurki) do żyłek / sznurków i do obręczy. W ten sposób powstała jedna z afrykańskich ozdób, a jednocześnie instrument. Gdy dzieci poruszają instrumentem, rurki makaronu uderzają jedna o drugą i grzechoczą.

Poniżej proponuję przykładowe instrumenty wykonane z innych  dostępnych w domu  materiałów.Też bardzo ciekawe.!!!
                         

  

                         
 
„Jakie znasz instrumenty?” – prezentacja instrumentów, dzieci próbują podać ich nazwy (gitara, flet, obój, wiolonczela, róg, puzon, trąbka, skrzypce, kontrabas itd.)
 • instrumenty lub ich zdjęcia

 https://pl.pinterest.com/pin/605734218608371074/

https://pl.pinterest.com/pin/805370345839176400/

https://youtu.be/5lrMLE0KFtQ

https://youtu.be/uBBsGM-SmnQ

https://youtu.be/f43qSH2Nq9w

 

„Czego brakuje?” – zabawa utrwalająca nazwy instrumentów i ćwicząca pamięć. R. kładzie na środku zdjęcia instrumentów, następnie kolejno od prawej do lewej wskazuje instrumenty, a dzieci podają ich nazwy. Powtarza tę czynność kilkakrotnie, za każdym razem zakrywając jeden obrazek. Zadaniem dzieci jest zapamiętanie, co było na danym obrazku,
i wypowiedzenie nazwy instrumentu.
• zdjęcia instrumentów poniżej: 


„Z jakiej rodziny?” – wprowadzenie podziału instrumentów na dęte i strunowe, klasyfikowanie instrumentów, praca z KP4.14a, ćw.2. R. odgrywa mini teatrzyk ze zdjęciami, np. wiolonczeli i puzonu.  Opowiada, że są to rodzice z dwóch rodzin instrumentów, którzy pogubili członków rodziny. Proszą o pomoc dzieci. Wiolonczela pyta, czy dzieci wiedzą, po czym rozpoznać jej rodzinę. Dzieci próbują podać swoje pomysły, a wiolonczela wyjaśnia, że jej rodzina to instrumenty strunowe. Pyta, czy dzieci wiedzą, co to oznacza. Puzon z kolei mówi, że jego rodzina to instrumenty dęte. Na końcu dzieci wykonują zadanie z KP4.14a, ćw. 2. • zdjęcia instrumentów dętych i strunowych, KP4.14a, ćw. 2. 

             
">  Muzyka zdalnie - Lekcja 3 - Instrumenty Dęte (cz.1

">  Muzyka zdalnie - Lekcja 1 - Instrumenty strunowe

 

„Dęty czy strunowy?” – N. ponownie włącza nagranie z początku zajęć i prosi, by dzieci klasnęły wtedy, gdy usłyszą instrument, który jest wg nich instrumentem dętym. CD
„Ile nutek?” – praca z KP4.14b, analiza słuchowa nazw instrumentów, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, przeliczanie. KP4.14b
 
„Czasem słońce czasem deszcz” – opowiadanie „Pani Muzyki” (K. Szczerbakowska-Biniszewska według Programu Kraina Muzyki). R. czyta dzieciom tekst:

Dawno, dawno temu w Krainie Muzyki żyli szczęśliwi mieszkańcy. Codziennie świeciło słońce, wszędzie rosły nutki, a każdy mieszkaniec krainy grał na instrumencie, śpiewał i tańczył. Nawet psy zamiast szczekać gwizdały. Wszystkim żyło się miło, więc w Krainie Muzyki brzmiały same wesołe melodie. Do czasu! Pewnego dnia do wesołej Krainy przybyła smutna wróżka Kropelka. Pozazdrościła mieszkańcom szczęścia i wesołości, zrzuciła na całą krainę deszcz. Padał wiele dni i nocy, przez co nutki nie rosły już tak szybko, a mieszkańcy byli bardzo smutni. Zaczęli też grać smutne melodie.

Na szczęście o smutnym losie muzyków usłyszała dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi wesołymi czarami złagodziła smutne zaklęcie wróżki Kropelki. Od tej pory w Krainie Muzyki czasem świeci słońce, a czasem pada deszcz.

Po przeczytaniu tekstu R. zadaje dzieciom pytania: Jak nazywa się miejsce, o którym czytałam? Dlaczego jej mieszkańcy na początku byli bardzo szczęśliwi? Kto odwiedził Krainę Muzyki? Jak dziś  jest w Krainie Muzyki?
R. tłumaczy dzieciom, że w Krainie Muzyki smutek nazywa się moll, a wesołość – dur. Włącza dwa fragmenty utworów muzycznych (moll i dur) . Prosi dzieci, by spróbowały ocenić ich nastrój.
https://youtu.be/6j5IL30wGP4 (moll)
https://youtu.be/S-VDO2BDraU (ostatni utwór - dur))

 
Hymn krainy muzyki” – nauka piosenki. ">

sł. i muz. A. Chmielewska i K.Szczerbakowska- Biniszewska

 Gdy w przedszkolu gra muzyka – tańcujemy wkoło.  (obrót z rękoma na biodrach)

Nie ma ciszy, nie ma nudy – bardzo jest wesoło!   (kręcenie palcem wskazującym)

Ref.: I każdy z nas dobrze wie,
 Kraina Muzyki wspaniała jest! (wskazujemy na każde dziecko)

Szybkie, skoczne pioseneczki – wszyscy uwielbiamy, (szybki bieg w miejscu)

A przy wolnych – jak żółwiki wolno się ruszamy. (powoli kroczymy)

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, …
Trąbka, flecik i fortepian – grają dziś od rana: (naśladujemy grę na trąbce ,flecie,

fortepianie)

Trutu, tu tu, fiju, fiju, bum, bum, na, na, na

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, ….

Lecz, żeby na instrumentach grać, (rozkładamy ręce)

Trzeba się na muzyce znać,

Rozumieć cały nutowy świat (kreślimy koło w powietrzu)

Ty rozumiesz? (pokazujemy na kolegów)

On rozumie?

Bo ja TAK! (pokazujemy na siebie)

Wszystkie te muzyczne sprawy – to nie tajemnica, (kręcimy palcem wskazującym)

Dzięki naszej ulubionej – Pani Muzyce! (krzyżujemy ręce jak do objęcia się)

Ref.: I każdy z nas dobrze wie…

 

„Skąd dochodzi dźwięk?” – wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk. Dzieci siedzą z zamkniętymi oczami. R.  gra na dowolnym instrumencie( bębenku, tamburynie, talerzach i trójkącie). Dzieci wskazują ręką kierunek, z którego dochodzi dźwięk