Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

13.05.2020-15.05.2020

Data utworzenia: 2020-05-15 00:08:58

5. DZIEŃ – piątek 15.05.2020

TEMAT: GDZIE SŁYCHAĆ MUZYKĘ?

 Celem propozycji na dzisiaj  jest poszerzenie wiedzy muzycznej , doskonalenie umiejętności kodowania muzyki, reagowania na nią gestem i ruchem, radzenia sobie z tremą.

Kształtowanie samoobsługi – nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

1. „Gdzie można usłyszeć muzykę?”– mapa myśli. Dzieci podają swoje propozycje (miejsc typowych i nietypowych). ). W razie potrzeby zadajemy dodatkowe pytania, np. Jak nazywa się specjalne miejsce, gdzie można słuchać koncertów muzyki klasycznej? (filharmonia) Gdzie  odbywają się przedstawienia, w których głównie słychać muzykę klasyczną i śpiew? (opera). Mogą to być również następujące propozycje: kościoły, szkoły muzyczne, Internet, koncerty plenerowe itd.

        "> Opera. Gdy Opera Drzwi Otwiera
 2.„Śpiewamy jak w operze” –naśladowanie mimiką, gestem i ruchem.

Prezentujemy  dzieciom na filmie dowolny utwór operowy np. Carmen .
 Zadaniem dzieci jest zabawa w mima i bezdźwięczne naśladowanie śpiewu operowego.

">  Carmen – Habanera

                                                       

                                                                 FILHARMONIA                                    OPERA

Praca z KP4.18 – doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowej, percepcji słuchowej i wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, dekodowanie, łączenie dźwięku z ilustracją.

3. „Jak zapisać muzykę?” – burza mózgów, zapoznanie dzieci z nutami i pięciolinią.
   (podpowiadamy, że muzykę zapisuje się za pomocą nut i linii)             

 "> Nauka Nut i Klucz Wiolinowy

4. „Pięciolinia” – zabawa ruchowa z wprowadzeniem gamy.

        

        ">   Pięciolinia i jej mieszkańcy

5. Blok zajęć o emocjach – trema. „Jakie to uczucie?” – zagadka.

Dopada cię to chwilę przed występem na scenie,

gdy śpiewasz, grasz na instrumencie lub gdy masz przedstawienie.

Czujesz niepokój przed tym przedsięwzięciem,

choć wiesz, że czeka cię miłe przyjęcie.

Gdy ktoś na ciebie patrzy, gdy oglądać cię chce,

to nieprzyjemne uczucie właśnie ogarnia cię. (trema)
 6.„Trema” – dyskusja.„

„Trema” – dyskusja. Zadajemy dzieciom pytania:
 Co to jest trema? Jakie to uczucie?

Kiedy można odczuwać tremę?
Co się z nami dzieje gdy czujemy tremę?
Czy wy kiedyś odczuwaliście tremę?
 W jakiej to było sytuacji?
 Czy było to przyjemne uczucie?
Czy tremę można przezwyciężyć?

Kiedy to uczucie mija?

7. „Radzimy sobie z tremą” – ćwiczenie oddechowe.  Tłumaczymy dzieciom, że jednym z dobrych sposobów na poradzenie sobie z tremą, niepokojem, zdenerwowaniem są ćwiczenia oddechowe. Proponuje im nauczenie się ćwiczeń oddechowych w oparciu o wierszyk motywacyjny.

 

R. recytuje wiersz, a dzieci wykonują ćwiczenie z zamkniętymi oczami, koncentrując się na własnym oddechu:

Wiem, że to potrafię, wszystko mi się uda.

Stoję mocno na dwóch nogach, ręce trzymam na udach.

Biorę głęboki wdech nosem, ręce unoszę do góry.

Wypuszczam ustami powietrze, znikają zwątpienia chmury.

I jeszcze raz wdech nosem i buzią wydech robię.

Rozluźniam się, czuję się lekko, mam już wiarę w sobie.

Poznaliśmy zawód: śpiewak(- czka) operowy(-wa)   
   
">  Baron cygański w Operze                                           

 

                                                         

 

 

                             

Kącik dla  chętnych dzieci:      Zachęcanie dzieci do podejmowania różnego rodzaju zabaw: konstrukcyjnych, manipulacyjnych, tematycznych, plastycznych. Rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci.

Źródło :Przewodnik metodyczny cz. IV,  „Plac zabaw.” wyd. wsip

 

 

4. DZIEŃ –czwartek 14.05.2020r.

TEMAT: MUZYKA RELAKSACYJNA

Celem propozycji na dzisiaj jest zabawa z głoską H, doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych; rozwijanie analizy i syntezy słuchowej  utrwalenie aspektu porządkowego liczby, rozwijanie zainteresowań matematycznych
 

Kształtowanie samoobsługi – nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po

zakończonym posiłku.
1.„Po co nam muzyka?” – burza mózgów, doskonalenie myślenia przyczynowo–skutkowego..

Włączamy  fragmenty różnej muzyki (z własnych zasobów), a dzieci decydują, do czego mogłaby być dobra (np. muzyka relaksacyjna, muzyka elektroniczna, rock&roll). ….

 2.„Namalujmy muzykę!” – malowanie dziesięcioma palcami do muzyki,

 (muzyka z gatunku heavy metal).  Rozkładamy duży arkusz papieru (co najmniej A3). Dzieci swobodnie malują farbami, wykorzystując wszystkie palce i całe dłonie – ilustrują muzykę. Następnie powtarzamy ćwiczenie z muzyką relaksacyjną.
1 przykład:    "> „Jesteśmy jagódki, czarne jagódki” (rock/metal cover)

2 przykład:    "> Piosenki dla dzieci „Jesteśmy jagódki”

Zadajemy dzieciom pytania: 

 Czym różnią się te prace?

 Które są spokojne, a które nie?
 Czy łatwo rozpoznać, które były malowane, podczas którego utworu? Dlaczego?

3. Wprowadzenie litery H, h. Praca z KP4.17a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych

i percepcji wzrokowej. Praca z W.10 – ozdobienie szablonu litery

dowolnym materiałem. Zabawa z W.20a – rozpoznanie nowej litery wśród

innych liter. Praca z KP4.17b – doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,

koordynacji wzrokowo–ruchowej, ćwiczenia w czytaniu.
Zabawy z głoską H filmik ">  LITERA H - UBU nauka literek

     ">  litera H     

 

Pytania dla dzieci:                                                                                                                                
- Jak nazywał się hipopotam w wierszyku? ( Horacy ) 

- analiza i synteza słuchowa wyrazu Horacy :  podział na sylaby, głoski (pomagamy) 
- jakie inne wyrazy zapamiętałeś z filmiku : helikopter, hipopotam, Hiszpania, Hel,
  hulajnoga, harfa,
 -  jakie inne słowa znasz zaczynające się tą głoską? 
 -  analiza pokazywanej litery i jej elementów, wodzenie palcem po małej i wielkiej literze 
 - ozdobienie szablonu litery dowolnym materiałem 
  7. Zestaw zabaw muzyczno- ruchowych:

 

1. „Instrumenty” – dziecko wybiera sobie jakiś instrument na którym będzie grać. Rodzic pełniący rolę dyrygenta zaczyna dyrygować. Muzykanci śledzą ruchy pałeczki i przyśpieszają albo zwalniają granie.

2. „Muzyczne powitania” – włączamy dowolną muzykę. W chwilach, gdy muzyka milknie wydajemy polecenia wykonania krótkich działań w ruchu, np.: uścisnąć jak najwięcej rąk, uścisnąć jak najwięcej kostek u nóg, spojrzeć jak największej liczbie osób głęboko w oczy.

3. „Perkusja” – dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym (plecy proste, ręce na kolanach). Przy muzyce szybkiej i bardzo rytmicznej wystukują rytmy: klaszczą w ręce, uderzają rytmicznie w kolana, uderzają rytmicznie dłońmi o podłogę. Wykonują po dwa razy te czynności, następnie po cztery razy itd.

4. „Pląsy muzyczne” –  zabawa relaksacyjna (masażyk). Siadamy  jedno za drugim, wykonujemy masaż pleców osoby siedzącej przed sobą zgodnie ze słowami i ruchami :

 Idą słonie, (na plecach kładziemy całe dłonie)

potem konie, (na plecach kładziemy piąstki)

panieneczki na szpileczkach. (palce wskazujące z gryzącymi pieseczkami – szczypanie)

Świeci słonko, (zataczamy dłońmi kółka)

płynie rzeczka, (rysujemy linię)

pada deszczyk. (uderzamy w plecy wszystkimi palcami)

Czujesz dreszczyk? (łaskotanie)

5. „Echo na instrumentach” – R.wyklaskuje prosty rytm, a dziecko na wybranym instrumencie odtwarza rytm.

W.50–52 „Rytm” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem W.53–54, utrwalenie aspektu porządkowego liczby. R. układa czteroelementowy wzór( kolorowe guziki, kredki, klocki).  Zadaniem dzieci jest ułożenie takiego samego wzoru i kontynuowanie go. Następnie pytania dla dzieci: Jaki kolor ma 4 / 5 / 8 element z kolei?

 6. Hymn ,,Kraina muzyki”    sł.i muz. A.Chmielewska i K. Szczerbakowska

Przypomnienie słów i utrwalenie piosenki  z poniedziałku   10_Sciezka_10_(1).wma  jw.

7.Wyjście na powietrze. Zabawy słuchowe – dzieci zamykają oczy i próbują zapamiętać jak najwięcej dźwięków, które słyszały.

 

3. DZIEŃ – środa 13.05.2020

TEMAT: MUZYKA KLASYCZNA

Celem propozycji na dziś jest: rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych; rozwijanie ekspresji muzycznej  podczas improwizacji
 • Kształtowanie samoobsługi. Nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

1. Koncert” wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek i omówienie jego treści,

doskonalenie uważnego słuchania i pamięci.

 W środę z samego rana do przedszkola przyjechali muzycy. I przywieźli ze sobą przeróżne instrumenty – jedne wielkie, inne malutkie, a wszystkie błyszczące i rozśpiewane. Dzieci przyglądały się im z ogromnym zainteresowaniem. Pan dyrygent, do którego wszyscy zwracali się „maestro”, opowiadał po kolei o każdym z instrumentów, a muzycy wydobywali z nich czarodziejskie dźwięki. Mnóstwo przy tym było niespodzianek! Najpierw się okazało, że ta trąba, pozwijana jak ślimak w muszelce, to wcale nie trąba, ale waltornia, a ta druga, długa jak wąż, to… to puzon!   – Niemożliwe – nie chciał wierzyć Staś. – Jak to puzon? Przecież puzon powinien być długi i pyzaty, a ten jest długi i chudy! Po trąbach nie–trąbach przyszła kolei na klarnet, skrzypce (które wcale nie skrzypią). A wreszcie na basetlę, która w ogóle nie jest podobna do basseta. I bałałajkę, która niestety nie ma nic wspólnego z bajką… Ale nie szkodzi – to spotkanie i tak było ciekawsze od najciekawszej bajki. A po południu dzieci postanowiły dać własny koncert.

Pytania dla dzieci :
 Czym się różnią te dwa koncerty?
 Jak nazywała się osoba, która dowodziła całym koncertem?
Jakie instrumenty były wymienione w opowiadaniu?

Do czego chłopiec porównywał waltornię?
Jaki instrument przypominał mu węża?
Czy Wam jakieś instrumenty coś przypominają?

2.„Orkiestra” – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.
 R. zadaje pytania:

Co postanowiły dzieci na koniec opowiadania wysłuchanego na początku zajęć?
Czym jest orkiestra? Kto gra w orkiestrze? Kto oprócz muzyków jest potrzebny w orkiestrze? Jak myślicie, na czym mogły grać dzieci w swojej orkiestrze?
"> Orkiestra Symfoniczna

3. „ Przedszkolna orkiestra” – wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek.

By zagrać z prawdziwą orkiestrą,

nie trzeba być żadnym maestro,

wystarczy fantazji ćwierć deka.

Słuchacze już biegną z daleka!

Bo Antek w parapet uderza

i rocka grać na nim zamierza.

Jaś stuka zażarcie w żeberka,

aż grzejnik wywija oberka,

Staś biurko przerobił na bęben

i bębni w nie, nucąc kolędę,

a Krzysiek na nerwach gra tryle…

Przedszkolna orkiestra. I tyle.
R. zadaje dzieciom pytania:
 Na czym grały dzieci w swojej orkiestrze? Jaką muzykę grały? Czy taka

muzyka może się podobać?

4. „Dyrygent” zabawa muzyczna, ćwiczenie reagowania na polecenia.

R.wciela się w dyrygenta. Rolę batuty może odgrywać dowolny przedmiot, np. długi klocek czy patyk. Dzieci zajmują miejsca przy swoich „instrumentach ( dowolny instrument lub coś co wydaje dźwięki). Dyrygent pokazuje, jak należy grać: cicho / głośno, szybko /wolno itd….
"> Dyrygent - Natalia Ciecierska

                                                 

5. Praca z KP4.16b – zabawa matematyczna doskonaląca przeliczanie i spostrzeganie. KP4.16b KP4.16a, CD

6. „Jestem muzykantem” – zabawa tradycyjna.
"> Jestem Muzykantem

Jestem muzykantem, konszabelantem. (dzieci wskazują siebie)

My – muzykanci, konszabelanci. (rozkładają ręce, wskazując innych)

Ja umiem grać, my umiemy grać: (wskazują siebie, a potem innych)

A na czym?

A na flecie, fiju fiju…

A na flecie, fiju fiju…

A na flecie bęc. (naśladują granie na flecie)

Jestem muzykantem, konszabelantem. (dzieci wskazują siebie)

My – muzykanci, konszabelanci. (rozkładają ręce, wskazując innych)

Ja umiem grać, my umiemy grać: (wskazują siebie, a potem innych)

A na czym?

A na bębnie bumtarara, bumtarara…

A na bębnie bumtarara, bumtarara…

A na bębnie bęc. (naśladują grę na bębnie)

Jestem muzykantem, konszabelantem.