Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

16.04.2020-17.04.2020

Data utworzenia: 2020-04-14 21:58:51

Czwartek :16.04.2020r.

TEMAT: JAK POWSTAJE CHLEB

 

• Degustacja różnego rodzaju pieczywa (pszenne, żytnie, razowe, bułka, rogal, bułka maœlana itp.).Dzieci dostajš na talerzykach kawałeczki różnego rodzaju produktów piekarskich. Smakujš pieczywo, okreœlajš jego smak, zapach i kolor. • Następnie próbujš przyporzšdkować kawałki pieczywa danym bochenkom (przedstawionym na zdjęciu lub rzeczywistych) i podać nazwy różnego rodzaju pieczywa. Dzieci charakteryzujš różne produkty piekarskie – porównujš kolor, wielkoœć, strukturę i kształt (rogalik, podłużny, owalny itd.). R. prosi dzieci, by używały przy opisywaniu jak największej liczby przymiotników.

• „Skšd się bierze chleb?” – pogadanka na temat różnych rodzajów mški, z której pozyskuje się produkty piekarskie. R. zadaje dzieciom pytania: Skšd się bierze chleb? Czy wszystkie rodzaje pieczywa, które wam smakowały, były zrobione z mški pszennej? Z czego wytwarza się to pieczywo? Jakie rodzaje mški jeszcze wyróżniamy? (ziemniaczana, żytnia, razowa, kukurydziana, jaglana,lniana). Rozpoznajš kawałki pieczywa po smaku (z zamkniętymi lub zawišzanymi oczami), opisujš ich smak. • „Zawody” – R. prezentuje zdjęcia osób pracujšcych w różnych zawodach (wœród nich muszš być: piekarz, kierowca, sprzedawca, młynarz, rolnik). Prosi dzieci o wybranie i podanie nazw zdjęć przedstawiajšcych ludzi, którzy biorš udział w produkcji chleba.
• zdjęcia osób pracujšcych w różnych zawodach •
             

                    

 „Od ziarenka do bochenka” – praca z KP3.38, doskonalenie sprawnoœci manualnej i percepcji wzrokowej, dostrzeganie zwišzków przyczynowo- skutkowych, budowanie wypowiedzi. • KP3.38 • „Młyny” – R. pokazuje dzieciom zdjęcia młynów (wodny, elektryczny), dzieci je porównujš, szukajš podobieństw i różnic. • zdjęcia młynów (wodny, elektryczny) •

             

Blok zajęć o emocjach – docenienie. „Wiosna na wsi” – R. zaprasza dzieci do wysłuchania opowiadania pod tym samym tytułem.

Wiosna na wsi

Dominika Niemiec

Dziadek Stasia mieszka na wsi. Dziœ jest sobota, Staœ nie ma w szkole lekcji i postanowił z rodzicami odwiedzić dziadka. Wyjechali z miasta skoro œwit. Staœ obserwował przez okno samochodu uciekajšce bloki i domy. Już po chwili nie było widać kominów fabryk i wysokich wieżowców, które dumnie pięły się w miejskiej dżungli. Z nosem w szybie Staœ podziwiał zmieniajšcy się krajobraz. Najpierw przejeżdżali przez miasta i miasteczka, które były coraz mniejsze i w których nie było już wieżowców, a jedynie małe domki przycupnięte przy uliczkach niczym kury na grzędach. Między kolejnymi miasteczkami rozcišgały się połacie lasów i pól, nad którymi kršżyły ptaki. Wiosna dawała o sobie znać, gdyż wszystko zieleniło się wkoło jak szalone. Po kilku godzinach Staœ z rodzicami dotarł na miejsce. Dziadek przywitał wszystkich z wielkim entuzjazmem. Wyœciskał mamę, tatę i wnuczka. Staœ wskoczył dziadkowi na barana.

–– Hura! Dziadku, jak tu pięknie, zupełnie inaczej niż mieœcie.

–– O tak, zupełnie inaczej – potwierdził dziadek. – Mam tu dużo pracy, muszę zasiać warzywa w całym ogrodzie. Może mi pomożesz, zuchu?

–– O, to my pójdziemy do domu i ugotujemy z tatš obiad. Będzie na was czekał, gdy wrócicie z ogrodu – zapowiedziała mama.

Tata z mamš znikli za drzwiami dziadkowego domu, a Staœ z dziadkiem ruszyli w kierunku ogrodu. Do obsiania były spory kawałek terenu przy szklarniach i po szeœć długich grzšdek znajdujšcych się we wnętrzu każdej z trzech szklarni. Staœ z dziadkiem zabrali się do roboty. Do grzšdek wpadały

ziarenka, z których miały wyrosnšć dorodne pomidory, marchewki, ogórki, pietruszki, sałaty, dynie

i kabaczki. Dziadek kierował pracš Stasia i pomagał przykrywać mu ziarenka ziemiš.

–– Teraz trzeba to wszystko dobrze podlać – zarzšdził.

Staœ już trzymał w ręku ogrodowego węża.

– Widzę, że doskonale wiesz, co potrzebne jest roœlinom do wzrostu – z uœmiechem powiedział

dziadek.

Wszystkie grzšdki zostały dokładnie podlane i dziadek ze Stasiem mogli udać się do domu.

–– Umyjcie szybko ręce, podaję obiad! – krzyknęła mama z kuchni, słyszšc wchodzšcych do domu Stasia z dziadkiem.

Wszyscy zjedli obiad ze smakiem. Nie wiadomo, komu bardziej smakowały przygotowane przez mamę pierogi: czy dziadkowi, który dawno już ich nie jadł, czy też Stasiowi, który porzšdnie zgłodniał

podczas prac w ogrodzie i pałaszował już drugš dokładkę obiadu.–– Cieszymy się z mamš, że obiad wam tak smakuje. Uważaj, Stasiu, bo zaraz zjesz widelec razem z pierogiem – œmiejšc się, powiedział tata.

–– Dobrze, że ma apetyt – powiedział dziadek, głaszczšc wnuczka po głowie. – Jestem wam bardzo

wdzięczny za to, że mnie odwiedziliœcie. To był pyszny obiad. A bez twojej pomocy, Stasiu, obsiewanie

ogrodu zabrałoby mi dużo więcej czasu. Przydałby mi się taki pomocnik na co dzień. Nie doœć, że szybko pracuje, to jeszcze sam wie, co i kiedy trzeba zrobić.

Staœ poczuł się naprawdę doceniony. Teraz już nie tylko czuł, ale i wiedział, że dziadek dostrzegł jego wysiłek i zaangażowanie. A i mama z tatš siedzieli przy stole uœmiechnięci.

–– Nareszcie ktoœ docenił, to że gotuję – powiedziała mama.

–– Oj, przecież zawsze to doceniamy – odrzekł tata, dajšc mamie buziaka w policzek.

–– No właœnie. Przecież zawsze wszystko znika z naszych talerzy, a skoro tak, to znaczy, że wszystko nam smakuje.

–– Jednym słowem, czuj się zawsze doceniona, córeczko! – skwitował dziadek.

R. prosi, aby dzieci spróbowały wspólnie opowiedzieć treœć. Chętne dziecko zaczyna opowiadać.

Dzieci układajš po jednym zdaniu. Po zakończeniu opowiadania R. pyta, jakie emocje towarzyszyły jego bohaterom (szczególnie zwraca uwagę na uczucie docenienia). • „Uczucie docenienia” – dyskusja.
R. rozmawia z dziećmi, zadaje pytania: Co to znaczy „czuć się docenionym”? Czy jest to przyjemne uczucie? Za co można kogoœ docenić? Czy wy czuliœcie się kiedyœ docenieni?
W jakiej to było sytuacji? Jak można komuœ okazać, że się go docenia?

PROPOZYPCJ

Pištek: 17.04.2020 r.

TEMAT: MASZYNY ROLNICZE

• Praca z KP3.39a – rozróżnianie grafemów, ćwiczenie logicznego myœlenia, doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolnoœci grafomotorycznych, przeliczanie. • KP3.39a • Pogadanka na temat różnych narzędzi i maszyn ogrodniczych oraz bezpieczeństwa podczas ich wykorzystywania. R. pokazuje dzieciom na zdjęciach podstawowe narzędzia rolnicze:
 pług do orania (napowietrzania gleby, odwracania jej wierzchniej warstwy),

 bronę (do bronowania, wyrównywania powierzchni gleby, działa jak grabie),

urzšdzenie do nawożenia, siewnik (do siania),

proste narzędzia, takie jak motyka, kosa, łopata.

. • zdjęcia narzędzi rolniczych •

                    

 

„Kosiarze” – zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów obu ramion. Przy włšczonej dowolnej muzyce dzieci ustawiajš się w rozsypce. Naœladujš ruchy kosiarzy (ruchy obu ramion jednoczeœnie).Gdy muzyka ustaje, kosiarze odpoczywajš (dzieci siadajš ze skrzyżowanymi nogami). Zabawa jest kontynuowana, gdy R. ponownie włšcza muzykę. • CD • Praca z KP3.39b – doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolnoœci grafomotorycznych i logicznego myœlenia. • KP3.39b • „Traktor” – praca plastyczna. Dzieci tworzš traktor z dwóch patyczków logopedycznych przyklejonych do kartki. Dodajš kółka z papieru kolorowego oraz dorysowujš kierownicę i resztę rysunku.

• kartki, patyczki logopedyczne, kolorowy papier, nożyczki, kleje, kredki •
Poniżej zamieszczam linki zwišzane tematycznie z omawianymi zagadnieniami:

-„Wieœ i miasto”- szukanie różnic i podobieństw na bazie zdjęć , wskazywanie na mapie terenów nizinnych.

 https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010Myuwfy3eksXnnGQkUCMRCO3Bbw:1585737692973&q=wie%C5%9B+i+miasto+w+polsce-+zdj%C4%99cia+dla+dzieci&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiO6pWfhcfoAhULHcAKHZ7nCDIQsAR6BAgKEAE&biw=1600&bih=764

https://www.google.com/search?q=Mapa+Polski+ukszta%C5%82towanie+terenu&client=firefox-b-d&sa=X&biw=1600&bih=764&sxsrf=ALeKk014k

Kolorowanki:

 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kolorowanka+praca+rolnika

 

- Historyjka obrazkowa jak powstaje chleb:

 http://zanotowane.pl/726/3604/

Serdecznie wszystkie Dzieciaki z grupy  „Sarenki” i Rodziców pozdrawiajš :
s. Dyrektor  , s. Bogusia i p. Marta !!!

Pamiętamy o Was Kochani w naszej codziennej modlitwie. Szczęœć Boże