Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

17.06.2020-19.06.2020

Data utworzenia: 2020-06-18 23:02:50

PIĄTEK; 19.06.2020

TEMAT DNIA; LETNIE SMAKOŁYKI

 

„Smaki lata”– zajęcia dydaktyczne, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, przeliczanie, porównywanie liczb. R. pyta dziecko, z jakimi smakołykami kojarzy im się lato. Odpowiedzi zapisuje na kolorowych karteczkach samoprzylepnych. Selekcjonuje odpowiedzi dziecka techniką słoneczka (powtarzające się słowa to jeden z promieni). Podobne obiekty mogą leżeć obok siebie, np. lody i cukierki (bo to słodycze).

 

„Lody” – dyskusja na temat powstawania lodów i ich właściwości. R. pyta dziecko;

Z czego robi się lody? Dlaczego lody są zimne? Gdzie trzyma się lody? Dlaczego lody rozpuszczają się na słońcu. Czy lody muszą być zimne? Czy ktoś jadł kiedyś ciepłe lody?

 

 

„Przymiotnikowe lody” – zabawa ruchowa. R. rozpoczyna zdanie:

Lubię lody....Rzuca piłkę do dziecka, a ono podaje smak lodów, który lubi, np. Lubię lody truskawkowe. Potem odrzuca piłkę do rodzica i to on uzupełnia zdanie. Dziecko słucha odpowiedzi poprzedników i starają się ich nie powtarzać. R. pyta dziecko, czy próbowały jakichś nietypowych smaków lodów.

Mówi im, że dziś możemy kupić np. lody serowe, marchewkowe czy burakowe. Na koniec prosi dzieci, by wymieniły smaki lodów kwaśnych, słodkich, gorzkich itd.

 

„Bananowe lody” – przygotowanie lodów. R. wraz z dzieckiem przygotowuje lody z bananów. Przekrajają owoce na pół, nabijają na patyczki do lodów, maczają w jogurcie greckim i w różnych posypkach. Na koniec wkładają do zamrażalnika

 

„Wędrująca piłeczka” – zabawa doskonaląca koordynację wzorkowo-ruchową i sprawność manualną, integracja. Każde otrzymuje kartkę, na której rysuje kratki (przecinające się linie pionowe i poziome), czyli wafelek od loda. Kartkę zwija w rożek.

 

„Zabawa matematyczna z pomponami” – zabawa doskonaląca chwyt i przeliczanie.

R. przynosi kolorowe pomponiki, kulki polimerowe lub inne okrągłe przedmioty możliwe do przenoszenia za pomocą szczypiec kuchennych. Dzieci dzielą się na grupy. Przed każdą grupą na stoliku leżą karteczki z liczbami od 1 do 10 oraz rozsypane kuleczki. Dzieci mają za zadanie położyć przy każdej karteczce odpowiednią liczbę kulek, przenosząc pompony za pomocą szczypiec

 

Praca z KP4.35– doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie logicznego myślenia.

 

Lato płynie do nas – utrwalenie piosenki i zabawa ruchowa do piosenki

 

Źródło; Przewodnik metodyczny Plac Zabaw 5 latek, Wydawnictwo WSiP

 

POZDRAWIAM - Pani Madzia ;*;*

 

CZWARTEK; 18. 06.2020

TEMAT DNIA;  LATO NA ŁĄCE

 

    

 

„Rysujemy łąkę” – zajęcia plastyczne. R. daje dziecku kartki i

pastele i prosi, by narysował łąkę. Gdy skończy, R. pyta:

Jak wygląda łąka? Czy rosną na niej kwiaty? Jakie? Czy są tam

jakieś owady? Jakie? Co znajduje się na prawdziwej łące?

R. pokazuje dziecku zdjęcia kwiatów (mogą to być: nagietek, bratek, malwa, stokrotka, mak) i prosi o podanie ich nazw. Dziecko dzieli nazwy kwiatów na sylaby. Układa zdjęcia kwiatów w kolumnach zgodnie z liczbą sylab, głosek i liter w ich nazwie.

        

 

Praca z KP4.34a– przeliczanie, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych.

 

„Zwierzęta i owady na łące” – zajęcia dydaktyczne. R. pyta dziecko:

Co oprócz kwiatów znajduje się na łące. Jakie zwierzęta i

owady można tam spotkać? Dzieci wymieniają nazwy (pszczoła,

motyl, ślimak, mrówka, kret, bocian, biedronka, konik polny itp.). R. pokazuje odpowiednie zdjęcia. Na koniec dziecko dopasowuje zdjęcia do napisów do czytania globalnego.

 

„Ciekawostki” – poszerzanie wiedzy o

zwierzętach na łące. R. pyta dziecko: Czy bocian naprawdę

je przede wszystkim żaby? Wyjaśnia, że głównym pożywieniem bociana nie są żaby, ale gryzonie. R. pyta: Które ze zwierząt występujące w zagadkach jest nazywane bożą krówką? Dlaczego? Pokazuje zdjęcia krowy i biedronki, a dzieci starają się znaleźć cechy wspólne. R. wyjaśnia, że niektóre krowy mają duże łaty na biodrach (a kiedyś mówiło się: na biedrach). Takie krowy nazywano więc biedrulami. Wypasający je pastuszek zauważył kiedyś ich podobieństwo do czerwonego owada w czarne kropki, którego nazwał „biedrunka” – boża krówka.

 

Praca z KP4.34b– doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych.

 

„Biedronki” – praca plastyczna. Tworzenie biedronek z pasków papieru. R. daje dziecku czerwone, czarne i białe karki. Z czerwonego papieru dziecko wycina koło, które będzie podstawą grzbietu biedronki, oraz dużo cienkich pasków. Końcówki pasków przyklejają do koła tak, aby środkowa część stworzyła łuk. Przyklejają kolejne paski obok, tak aby stworzyć przestrzenny kształt tułowia biedronki (kształt ma przypominać kłębek włóczki). Następnie z czarnego papieru wycinają buźkę z czułkami oraz kropki. Z białego papieru wycinają oczy z czarnymi źrenicami. Doklejają elementy biedronki.

 

Źródło; Przewodnik metodyczny Plac Zabaw 5 latek, Wydawnictwo WSiP

 

POZDRAWIAM - Pani Madzia ;*;*

 

 

ŚRODA; 17. 06.2020

TEMAT DNIA; TĘCZA

 

   

„

„Jak  powstaje  tęcza?”    eksperyment. R.  przynosi  dużą  szklaną  miskę  z 

wodą,  lusterko  i  białą kartkę.  Eksperyment  najlepiej  wykonać  w  słoneczny  dzień  (lub  pochmurny  z  użyciem  latarki).  Do  miski  wypełnionej  wodą  R.  wkłada  pod  kątem  lusterko  tak,  by  było  skierowane  w  stronę  źródła  światła. Nakrywa miskę kartką. Na kartce powstaje tęcza. R. pyta dziecka, dlaczego tak się stało (wynik

rozszczepienia światła przechodzącego przez powierzchnię wody, rozkład światła białego na wielobarwne widmo).

 

„Tęcza  na  CD”    samodzielne  zaobserwowanie  tęczy.  Dziecko  dostaje  płytę  CD.  Kieruje  ją do światła tak, aby na jej odwrocie ukazała się tęcza. Płyty można potem wykorzystać do stworzenia pracy plastycznej, np. słoneczników, połączonych następnie w bukiet całej grupy. W tym celu wystarczy dokleić do płyty płatki z żółtego papieru i narysować na niej czarnym markerem kratkę

symbolizującą nasiona

 

„Kolory  tęczy”    zajęcia  dydaktyczne. Przeliczanie  i  podawanie  nazw  kolorów  tęczy.  R.  pyta  dziecka: Z   jakich kolorów składa się tęcza? (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy). Prosi o przeliczenie kolorów występujących w tęczy.

 

„Wędrująca woda”– obserwacja wyników eksperymentu z poprzedniego dnia. Dziecko wyciąga  wnioski  z  przeprowadzonego  doświadczenia,  potwierdzają  hipotezy,  które  stawiały  przed  doświadczeniem

 

„Tęcza w torebce” – zabawa plastyczna. Mieszanie barw, doskonalenie motoryki małej, utrwalenie grafemów. Dziecko pracuje przy stoliku. Otrzymuje foliowe torebki strunowe. Na każdym stoliku znajduje się miska, do które R. wlewa dwie szklanki wody, wsypuje szklankę mąki i łyżkę soli. Miesza całość. Dziecko zabarwia mieszaninę barwnikami w kolorach tęczy. Nakładają łyżką trochę masy w każdym kolorze do woreczków. Zamykają woreczki i rączkami rozprasowują masę. W tak powstałej tęczowej masie można kreślić literki, cyferki, wzory.

 

„Zabawa dywanowa” – wycinanie z gazetek obiektów w kolorach tęczy. Klasyfikacja, segregacja, poszerzanie słownika czynnego, dodawanie. R. umieszcza na ziemi duże kartki z brystolu – każda w innym kolorze tęczy. R rozdaje kolorowe czasopisma. Dziecko wydziera lub wycina z nich obiekty w kolorze, który otrzymał. Kolorowe

brystole zostają ułożone na podłodze zgodnie z kolorami występującymi w tęczy. R. wzywa jeden kolor, np. czerwony, podnosząc kartkę z napisem do czytania globalnego. Odpowiednia grupa podchodzi do kartki, kładzie obok niej to, co wycięła, i podaje nazwy tych rzeczy. R. wywołuje kolejny kolor itd. Następnie dziecko kolejno stają na jednym brystolu. Rzucają dwiema dużymi kostkami do gry, sumują zapisaną na nich liczbę oczek i umieszczają na brystolu odpowiednią liczbę przedmiotów tego samego koloru. Gra jest kontynuowana aż do momentu umieszczenia na planszy wszystkich obrazków. Na koniec grupy przyklejają swoje obrazki do planszy.

 

Praca z KP4.33a– doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej, dekodowanie.

 

 

Źródło; Przewodnik metodyczny Plac Zabaw 5 latek, Wydawnictwo WSiP

 

POZDRAWIAM - Pani Madzia ;*;*