Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

30.03.2020-03.04.2020

Data utworzenia: 2020-03-31 22:05:21

NA POCZĄTKU NOWEGO TYGODNIA PROSZĘ WAS KOCHANE SARENKI, ABYŚCIE RAZEM Z RODZICAMI GORLIWIE  MODLILI SIĘ O ZATRZYMANIE EPIDEMII.

 

TEMAT TYGODNIA: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Propozycje zabaw;

–„Koło gimnastyczne” – dzieci stoją w kole. Po kolei kręcą kołem z

i wspólnie wykonują wylosowane ćwiczenia, np. pięć przysiadów, dwa pajacyki.

–„Traf do celu”– ćwiczenia z elementami rzutu. Dzieci stają na linii i otrzymują po trzy drewniane klocki rodzic ustawia w pewnej odległości pojemnik i dzieci kolejno rzucają klocki tak, by trafić do pojemnika.

–„Lusterka”– dzieci siedzą naprzeciwko siebie w parach, jedno z nich pokazuje minę, a drugie stara się ją powtórzyć. Po każdym pokazie dzieci zamieniają się rolami.

 

PONIEDZIAŁEK; 30.03.2020

TEMAT DNIA; ZWIERZĘTA WIEJSKIE

Karta pracy, cz3, nr 29

– wprowadzanie litery Ł, ł, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji

wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia w czytaniu.

Na wiejskim podwórku – rodzic czyta dzieciom wiersz Stanisława Kraszewskiego.

 

Na wiejskim podwórku        Stanisław Kraszewski

 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.

 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowę – łaciate cielątko,

Kozę – rogate koźlątko,

Owcę – kudłate jagniątko,

Świnkę – różowe prosiątko,

Kurkę – pierzaste kurczątko,

Gąskę – puchate gąsiątko,

Kaczkę – płetwiaste kaczątko,

Znalazło mamę każde dzieciątko.

 

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dzieciom pytania:

Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? Co wydarzyło się w wierszu? Kto spowodował kłopoty? Co zrobił gospodarz?

Następnie rodzic ponownie czyta wiersz z włączeniem dzieci rodzic czyta:

krowa – łaciate... itd., a dzieci dopełniają zdanie nazwą młodego zwierzęcia rodzic

może wydrukować zdjęcia zwierząt wymienionych w wierszu oraz ich

młodych. Podczas pokazywania zdjęć dzieci podają nazwy zwierząt. Następnie rodzic rozdaje zdjęcia.

Dzieci, które je otrzymały, wchodzą do środka koła, gdy słyszą fragment dotyczący zwierzęcia, którego zdjęcie mają. „Matki” łapią się za ręce z „młodymi”. W następnej kolejności dzieci próbują podać nazwy miejsc, w którym mieszkają zwierzęta z utworu, np. kurnik, chlew, stodoła. Na końcu na podstawie zdjęć dzieci próbują określić liczbę nóg każdego zwierzęcia, sumują liczbę nóg matki

i młodego, porównują wyniki.

">

Karta pracy, cz3, nr 30a

- ćwiczenia logicznego myślenia, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, przeliczanie.

Karta pracy cz3, nr 30b

 „Odgłosy zwierząt”– rodzic zadaje dzieciom pytanie:

Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim

podwórku? Jakie odgłosy wydają?

">

 

Zabawę można wykorzystać do wprowadzenia słownictwa w języku angielskim:

chicken (kura)

cow (krowa)

horse (koń)

goose (gęś)

sheep (owca)

 

Stary Donald farmę miał” – zabawa rozwijająca pamięć i sprawność językową do piosenki o tym samym tytule (polska wersja popularnej piosenki angielskiej).

Stary Donald farmę miał

muz. i sł. tradycyjne

 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko,

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Krówki na niej hodował, ijaijaoooo,

Krówki mu mu tu i mu mu tam,

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko,

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo,

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum,

 

Krówki mu mu tu i mu mu tam,

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Koko tu, koko tam, ciągle tylko koko,

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam,

Kwa tu, kwa tam, ciągle tylko kwaaa.

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum.

Krówki mu mu tu i mu mu tam,

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko koko,

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo

">

 

WTOREK; 31.03.2020

TEMAT DNIA; SKĄD SIĘ BIORĄ JAJKA?

„Ptaki i ich jaja”– rodzic zadaje dzieciom pytania:

Jakie zwierzęta znoszą jajka? Czy są to tylko ptaki?

Rodzic pokazuje dzieciom zdjęcia jaj różnych ptaków (jaja kurze, przepiórcze, strusie) i wprowadza wyrazy do czytania globalnego: PRZEPIÓRKA, STRUŚ, KURA. Dzieci dopasowują zdjęcia jaj do ptaków. Na koniec porównują wielkość i kolory jaj. Rodzic pyta, czym różni się kura od koguta. Następnie pokazuje zdjęcia kury i koguta, dzieci szukają między nimi różnic i podobieństw. Na koniec rodzic przekazuje kilka ciekawostek o kurze: jest ptakiem, który kiepsko lata, nie ma gruczołów potowych,

zniesienie jajka zajmuje jej mniej więcej dobę.

Karta pracy, cz3, nr 31

– doskonalenie sprawności grafomotorycznej, percepcji wzrokowej, dekodowanie.

Karta pracy, cz3, nr 32a

„Skąd się biorą jajka?”– zapoznanie z cyklem życia kury, ćwiczenie logicznego

myślenia, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rytmy.

„Jak wygląda pisklę?”– zabawa plastyczna, wykonanie kurczaczków techniką stemplowania. Rodzic przygotowuje stempel z korka, macza go w żółtej farbie, dorysowuje do śladu stempla nogi, dziób, oczy i skrzydełka – powstaje pisklę. Dzieci tworzą prace plastycznie zgodnie ze wzorem.

„Jaja” – poszerzanie wiedzy o jajkach.

Dzieci przyglądają się jajom lub pudełkom po jajkach przyniesionym przez rodzica, szukają na nich numerów. Zauważają, że numery na jajkach się powtarzają. Rodzic wyjaśnia znaczenie tych liczb: 3 – chów klatkowy, 2 – chów ściółkowy, 1 – chów na wolnym wybiegu,

0 – chów ekologiczny.

Karta pracy, cz3, nr 32b

– utrwalenie stosunków przestrzennych, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.

„W zagrodzie” – dzieci rozbiegają się po sali, a na polecenie rodzica naśladują ruchy i głos danego zwierzęcia:

 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau.

Kotek miauczy: Miau, miau, miau.

Kura gdacze: Ko, ko, ko.

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.

Gąska gęga: Gę, gę, gę.

Owca beczy: Be, be, be.

Koza meczy: Me, me, me.

Indor gulgocze: Gul, gul, gul.

Krowa ryczy: Mu, mu, mu.

Konik parska: Prr, prr, prr.

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr

 

„Koci spacer” – dzieci wykonują ćwiczenie równoważne na ławeczce, stopa za stopą, ręce w bok i zeskok. Następnie wykonują to samo ćwiczenie: z akcentowaniem palcami po każdym kroku, z uginaniem nogi w przód, z sięganiem nogą w dół do podłogi. Ćwiczenie powtarzają kilka razy.

 

ŚRODA; 01.04.2020

TEMAT DNIA; CZY ŚWINIA TO BRUDNE ZWIERZĘ?

 

„Świnki w bajkach”– rodzic prosi dzieci o wymienienie znanych bajek, w których występują świnie (Babe – świnka z klasą, Kubuś Puchatek, Trzy małe świnki, Świnka Peppa). Dzieci oglądają wspólne fragment którejś z bajek i rozmawiają o świnkach z filmu: gdzie żyją, jak wyglądają, jakie mają przygody. Na koniec przypominają sobie domki, w których mieszkały świnki z bajki Trzy małe świnki

">

">

">

„Ciekawostki o świnkach”– rodzic pyta dzieci:

Czym różniły się świnki z bajek od prawdziwych

świń? Gdzie mieszkały trzy małe świnki, gdzie mieszkają prawdziwe świnie?

Rodzic przekazuje dzieciom ciekawostki o świniach, np. świnie wchodzą do błota, by się ochłodzić, podobnie jak kury nie mają gruczołów potowych, są obdarzone doskonałym węchem (podobnie jak psy), są bardzo inteligentne

(mają wyższy iloraz inteligencji niż psy).

„Brudna świnka” – praca plastyczna.

Dzieci wycinają kontury świni wydrukowane na różowym papierze. Ozdabiają świnki palcami przy użyciu kremu czekoladowego i płatków owsianych

Blok zajęć o emocjach – wdzięczność.

Rodzic rozmawia z dziećmi, zadaje pytania:

Co to znaczy „być za coś wdzięcznym”? Czy jest to miłe uczucie? Za co możemy być wdzięczni wiejskim zwierzętom? Jak możemy okazać im swoją wdzięczność? Za co zwierzęta mogą być wdzięczne ludziom? Jak zwierzęta mogą okazać nam swoją wdzięczność?

„Jestem wdzięczny...” – zabawa w kończenie zdania.

Dzieci siedzą z rodzicem w kole, w środku znajdują się odwrócone obrazki przedstawiające wiejskie zwierzęta. Chętne dziecko odkrywa dowolny obrazek i kończy zdanie, wykorzystując w nim nazwę wybranego zwierzęcia, np.

Jestem wdzięczny (krowie) za to, że daje mleko.

 

CZWARTEK; 02.04.2020

TEMAT DNIA; SKĄD SIĘ BIERZE WEŁNA?

 

„Skąd się bierze wełnę?”– podawanie nazw i porównywanie wełnianych produktów, określanie i opisywanie wełny po dotyku. Rodzic przynosi na zajęcia wełniany sweter i włóczkę z wełny. Pyta dzieci, jak powstały te dwa produkty, skąd się bierze wełnę. Dzieci szukają w sali, także wśród własnych ubrań, innych produktów z wełny, określają i opisują wełnę po dotyku. Rodzic pokazuje zdjęcia owcy i barana, pyta, czym się różnią, a jakie są między nimi podobieństwa. Na koniec prezentuje dzieciom na mapie, gdzie w Polsce hoduje się najwięcej owiec.

„Owieczka, zagroda, zamiana”– zabawa ruchowa. Dzieci łączą się w trójki. Dwoje dzieci tworzy z rączek zagrodę. Trzecie dziecko jest owieczką. Na hasło:

Owieczka! „owieczki” wychodzą z zagrody. Na hasło:

Zagroda!– wracają do dowolnych zagród. Na hasło:

Zamiana, dzieci tworzące zagrodę  szukają innego dziecka do utworzenia nowej zagrody.

„Zaganianie owiec do stada”– manipulacyjna zabawa z kulkami waty. Dzieci budują ogrodzenie z klocków. Za ogrodzenie wkładają kulki z waty. Część kulek jest poza ogrodzeniem. Dzieci wkładają „zaginione” owieczki do zagrody za pomocą pęsety (ewentualnie przy braku pęsety – rączką).

„Wyganiamy owieczki z zagrody”– motoryczno-matematyczna zabawa z kostką. Dzieci wyjmują z zagród wszystkie kulki z waty, czyli wyganiają owieczki z zagród. Rodzic rzuca kostką i pokazuje, ile oczek wypadło. Dzieci umieszczają w zagrodzie odpowiednią liczbę owieczek, wkładając kulki z waty za pomocą klamerki do bielizny.

 

PIĄTEK; 03.04.2020

TEMAT DNIA; PO CO HODUJEMY KROWY?

 

„Zgaduj-zgadula”– wnioskowanie o temacie zajęć na podstawie ukrytego obrazka. Rodzic przynosi obrazek krowy włożony do koperty z wyciętymi okienkami. Odsłania kolejne okienka, a dzieci starają się zgadnąć, jakie zwierzę będzie tematem zajęć. Opisują, jak wyglądają krowa, byk i cielę.

Karta pracy, cz3, nr 33a

– przeliczanie, utrwalenie grafemów, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

„Cielęta do mamy” – zabawa ruchowa.

Rodzic dzieli dzieci na zespoły. W każdym jedno dziecko dostaje rolę krowy, pozostałe są cielętami. Zespoły mają przydzielone kolory. Na znak rodzica krowy i

cielęta wędrują po sali przy dowolnej muzyce. Kiedy muzyka ustaje, krowy podnoszą kolorowe szarfy. Cielątka biegną do swych mam. Zabawa jest wielokrotnie powtarzana.

„Co daje krowa?”– rodzic pyta dzieci, co daje krowa. Dzieci (niemające uczulenia i alergii) smakują różnych rodzajów mleka (tłustego, odtłuszczonego, bez laktozy), określają ich kolor, smak i zapach. Porównują je i szukają różnic. Rodzic pokazuje dzieciom zdjęcia przedstawiające produkty mleczne (różne rodzaje serów, masło, jogurt, śmietanę, lody) oraz produkty bezmleczne (warzywa, owoce,

ryby, pieczywo). Dzieci mają za zadanie nazwać wszystkie produkty i wybrać tylko te, które powstają z mleka.

Przyrządzanie masła w słoiku– każde dziecko otrzymuje mały słoik z zakrętką, do którego wlewa tłustą śmietanę. Po intensywnym potrząsaniu słoikiem przez kilka minut powstanie domowe masło.

„Czy mleko jest zdrowe?”– porównywanie kartonów po mleku, pogadanka na temat wartości odżywczych mleka. Rodzic przynosi różne opakowania po mleku. Dzieci zastanawiają się, co oznaczają procenty na opakowaniach. Następnie rodzic rozmawia z dziećmi na temat rodzajów mleka (tłuste, półtłuste itd.). Na koniec pyta, czy mleko jest zdrowe, czy wszyscy mogą pić mleko i kto w szczególności powinien je pić.

Karta pracy cz3, nr 33b

– poszerzanie wiedzy ogólnej, ćwiczenie logicznego myślenia, kodowanie, ćwiczenia w czytaniu, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej.

Życzę miłej zabawy i pozdrawiam Was Sarenki Pani Madzia

 

Źródło; Przewodnik metodyczny Plac Zabaw 5 latek, Wydawnictwo WSiP