Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

 
Zapraszamy dzieci nowoprzyjęte
na zajęcia adaptacyjne,
które odbędą się
w dniach 21.08 - 25.08.2017
w godzinach od 9.00 do 11.00