Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej


Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja trwać będzie
od 1 marca do 31 marca. 

Karty zgłoszenia dostępne
są w przedszkolu. 

Wyniki rekrutacji zostaną
ogłoszone w kwietniu.