Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

Rola zabawy w życiu dziecka

             Do rodziców należy dostarczanie dziecku zabawek. Najlepiej, jeśli są one różnorodne, gdyż umożliwiają podejmowanie wielu różnych zabaw. Posiadanie większej liczby zabawek sprawia, że zabawa jest bogatsza i bardziej urozmaicona. Nie może ich być jednak za wiele. Nadmiar, bowiem rozprasza dziecko i dezorganizuje jego działanie.

            Niektóre z nich, takie jak klocki, piłki, lalki, misie mają charakter uniwersalny i służą dziecku przez cały okres dzieciństwa, aż do dorastania. Największą wartość mają zabawki najprostsze: piasek, glina, plastelina, szmatki, kijki, patyczki, puste pudełka. Można, bowiem aktywnie i twórczo z nich korzystać.

             W trakcie zabaw dzieci uczą się słuchać rad rodziców, rodzeństwa, dziadków, czy kolegów, pracy zespołowej, utrwalają dobre nawyki i przyzwyczajania związane z porządkiem i bezpieczeństwem. Angażują się w nie bardzo mocno, co wywiera wpływ na całą ich osobowość. Wyrażają w nich chęć poznania i usilne dążenie, by w nich brać czynny udział i zająć miejsce obok człowieka dorosłego, którego biorą sobie za wzór.

            Dzieci potrzebują jeszcze innego materiału warunkującego urozmaiconą aktywność zabawową. Stwarzane w zabawie sytuacje i wydarzenia są po części odtworzeniem rzeczywistych przeżyć i doświadczeń dzieci, po części zaś tworami wyobraźni, która także czerpie pomysły z rzeczywistości. Udział w życiu rodziny oraz kontakt z otoczeniem dostarcza dziecku wiele doświadczeń, spostrzeżeń, informacji.

             Duże znaczenie ma także obcowanie dzieci z dorosłymi członkami rodziny i ze starszym rodzeństwem- rozmowy, obserwacja ich czynności, słuchanie opowiadań, wspólne czytanie książek, słuchanie radia, oglądanie telewizji. Im bogatsze jest życie dziecka, im większy zasób jego doświadczenia, tym bardziej urozmaicone i pomysłowe jego zabawy.

             Do zabawy dziecko zaprasza często osoby dorosłe: matkę, ojca, babcię, dziadka. Czasem zależy mu bardziej na samym kontakcie z matką lub ojcem, a zabawa jest tylko pretekstem, często jednak udział osoby dorosłej jest potrzebny dla większego powodzenia zabawy.

            Czasem dorosły spełnia tylko rolę towarzysza zabawy, którą zainicjowało i kieruje dziecko lub uczestniczy w niej na równych prawach. Sytuacja niebezpieczna powstaje, gdy osoby dorosłe nie bawią się z dzieckiem, lecz bawią dziecko. Taki sposób postępowania uniemożliwi dziecku inicjatywę, samodzielność, swobodną aktywność, czy dokonywanie wyborów.

            Byłoby najlepiej, by w życiu dziecka mogły występować różne sytuacje: i takie, kiedy bawi się samo, samo występuje z pomysłami i jest ich realizatorem, i takie, w których korzysta z pomocy dorosłych i innych dzieci.