Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

Język angielski

Data utworzenia: 2015-10-28 22:22:23

         Naszym dzieciom zapewniamy  kontakt z praktycznym językiem angielskim. Podczas zajęć dzieci uczą się słownictwa związanego z otaczającym światem. Na zajęciach wykorzystuje się metody aktywizujące: gry, zabawy, piosenki.