Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

O nas

Data utworzenia: 2015-02-06 11:25:51

Hymn przedszkola:

HYMN

         Patron przedszkola - Św. Zygmunt Szczęsny Feliński, bardzo kochał dzieci i właśnie dlatego polecił swoim Siostrom opiekę nad nimi. Każde dziecko,  będąc  darem  Boga,  jest  jednocześnie największym szczęściem rodziców, nadzieją świata i Kościoła. W każdym z nich tkwi niezwykły potencjał życiowy i wielkie zdolności, które, przy współpracy z łaską Bożą  i współudziale rodziców, pragniemy rozwijać.

         W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość poznawania świata, poznawania Boga i Kościoła. Uczą się odnajdywać w otaczającym ich świecie, nie zapominając jednocześnie o jego Stwórcy. Wspierając indywidualny rozwój dziecka, pragniemy nadać wychowaniu charakter religijny, a wskazując na wartości związane z wiarą katolicką i na wynikające z niej zobowiązania moralne, chcemy jednocześnie kształtować w nich: miłość, dobroć, sprawiedliwość, prawdomówność, postawę szacunku wobec każdego spotykanego na co dzień człowieka.

          W  świetle  powyższych  wartości  pragniemy stwarzać też klimat bardzo dobrej współpracy członków   przedszkola i  rodziców, tworząc  przy  tym jednolitą  formę  wychowania  rodzinnego i chrześcijańskiego.

          Wiemy, że wychowując młodego człowieka nie można zamknąć go w stałe ramy
i ujednolicone formy procesu kształcenia. Wychowanie jest bowiem procesem złożonym, zależnym od wielu czynników i dlatego słuszną wydaje się rzeczą ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się warunków otoczenia, życia i etapów rozwoju dziecka. W tym ciągłym doskonaleniu procesu wychowania chcemy pamiętać również o indywidualności potrzeb i dążeń dziecka.

Pragniemy: 

• wspomagać rozwój dziecka poprzez różne formy wyzwalania jego twórczej aktywności i poprzez współdziałanie w tym procesie z domem rodzinnym;
• rozwijać dziecko społecznie, emocjonalnie i intelektualnie;
• kształtować poczucie odpowiedzialności i troski o otaczający nas świat; uczyć miłości do Boga, ludzi i samego siebie;
• kształtować charakter dziecka w oparciu o dekalog Bożych przykazań.

         Wiemy, że najlepszym Wychowawcą na każdym etapie życia jest Bóg. Jemu zatem zawierzamy dzieci oddane naszej opiece, ich Rodziny i nas samych.

Korzystamy w poszczególnych grupach z następujących programów:

Grupa Wiewióreczki

- "Nasze przedszkole" Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska

Grupa Niedźwiadki

- "Od przedszkola do pierwszaka" Iwona Broda

Grupa Sarenki

- "Nasze przedszkole" Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska

Grupa Zajączki

- Od przedszkolaka do pierwszaka. Iwona Broda

Katecheza

 „Bóg kocha nas” – Ks. T. Panuś,
Ks. A. Kielan,  s. D. Pawłowska (3 – 4-latki)
• „Z Jezusem do Boga Ojca”
Ks. S. Łabendowicz (5-latki)

Realizujemy programy własne

„Przygoda  z literaturą dla dzieci”.