Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

Opowiadania

Data utworzenia: 2017-01-10 10:32:22

            Zachęcamy wszystkich do codziennego głośnego czytania dzieciom bajek i opowiadań - również biblijnych. W przedszkolu stosujemy różne formy przekazu bajek: czytanie, opowiadanie z pokazem ilustracji, opowieści ruchowe, zabawy teatralne. Dzieci są zainteresowane światem bajek, mają swoje ulubione opowiadania - są prawdziwymi ich miłośnikami.

           Należy tutaj również zwrócić uwagę na bogactwo, które kryje się w bajkach. One aktywizują rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, budzą wrażliwość estetyczną, sprzyjają rozwijaniu postaw twórczych i różnych form ekspresji. Bajki, baśnie, opowiadania, uczą optymizmu, zachęcają do walki z przeciwnościami losu, dostarczają pozytywnych wzorców, potępiają zło. Dzieci przeżywają czytane im bajki lub opowiadania tak, jakby działo się to naprawdę, a w zabawach tematycznych lubią identyfikować się z fantastycznymi postaciami. Śledzenie wątków utworu to trening wyobraźni, która odgrywa bardzo ważną rolę w ogólnym rozwoju dziecka.

 
Dzięki czytaniu zapewniamy dziecku:

  • właściwy rozwój emocjonalny i społeczny;
  • uczymy wartości moralnych, właściwych zachowań;
  • bogacimy słownik bierny i czynny;
  • poszerzamy wiedzę, zaciekawienie otaczającym światem;
  • przygotowujemy do czytania;
  • doskonalimy percepcję słuchową, pamięć, uwagę;
  • chronimy przed uzależnieniem od telewizji i komputerów;
  • motywujemy do zdobywania wiedzy;
  • budujemy właściwe relacje między dorosłym i dzieckiem.