Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

Data utworzenia: 2018-08-31 12:44:52

 
6.30 - 8.20 
Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci (gry, zabawy dydaktyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne i gramatyczne, itp.) Praca indywidualna i zespołowa o charakterze wyrównawczo – kompensacyjnym. Zabawa ruchowa z całą grupą (3 i 4 latki) lub ćwiczenia poranne (5 i 6 latki). Czynności higieniczno- osobiste. Przygotowanie do śniadania. Modlitwa.

8.20 – 9.00
 
Śniadanie dla grupy II i IV ( 8.20) a dla I i III ( 8.40)

9.00 – 10.00 
Zajęcia programowe z zespołami dzieci  lub z całą grupą będące realizacją treści programowych z zakresu: wychowania zdrowotnego, społeczno - moralnego, umysłowego, technicznego i estetycznego (w tym wycieczki i spacery). Dzieci 5 i 6 letnie ( 9.00 – 10.00) a  dzieci 3 i 4 letnie  krócej. Dzieci 3 i 4 letnie zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 

10.00 – 11.00  Pobyt w ogródku przedszkolnym: korzystanie ze sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne oraz inspirowane przez nauczycielkę.
Obserwacje przyrodnicze i inne.

11.00 – 11.25 
Zabawa ruchowa z różnymi elementami ruchu prowadzona z całą grupą (dzieci młodsze i starsze). Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.30  Obiad dla grupy I i III ( 11. 30) a dla II i IV ( 12.00)

12.30 – 14.10 
Odpoczynek poobiedni (3 i 4 latki). Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela. Praca indywidualna i zespołowa o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym utrwalająca różne umiejętności z dziećmi  5 i 6 letnimi. Zabawy dowolne przy niewielkim wsparciu nauczyciela. Zabawa ruchowa z różnymi elementami ruchu prowadzona z całą grupą (dzieci młodsze i starsze). Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14. 20 – 14. 40  Podwieczorek dla grupy II i IV (14.20) a dla  I i III (14. 40)

15.00 – 16:30  Metody i formy pracy analogiczne jak w godzinach 6.30 – 8.20, ponadto zwiększona liczba prac plastycznych. Rozchodzenie się dzieci.