Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

Religia

Data utworzenia: 2018-08-31 12:49:26

           Zgodnie z Chrystusowym wezwaniem do ewangelizowania całego świata oraz duchem Zgromadzenia Rodziny Maryi chcemy wprowadzić dzieci w świat wiary i wartości religijnych. Katecheza w przedszkolu ma ułatwić dzieciom nabycie podstawowej wiedzy religijnej, nade wszystko tej, która odpowiada na egzystencjalne pytania dzieci w tym wieku. Poruszamy między innymi tematy dotyczące: stworzenia świata i człowieka, postaw ludzi, którzy przyjaźnili się z Panem Bogiem na tle dziejów Starego i Nowego Przymierza (np.: Noe, Apostołowie), życiorysów świętych, a szczególnie historii Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Wiadomości katechetyczne nabyte w przedszkolu, wraz z tymi fundamentalnymi - przekazanymi przez rodziców,  mają stanowić podstawę na dalsze lata, jako zaczyn wiedzy i wiary religijnej oraz czynnik kształtowania sumienia, postaw moralnych i ludzkiej osobowości.