Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

Taniec

Data utworzenia: 2018-08-31 12:48:57

         Zajęcia rytmiczno-taneczne umożliwiają dzieciom nie tylko nabywanie elementarnych wiadomości, ale przede wszystkim rozwijają jego sprawności i nawyki, które mają wpływ na dyspozycje ogólne takie jak: orientacja ruchowa, autoorientacja, szybkość reakcji, spostrzegawczość, pamięć oraz myślenie. Zajęcia te dostarczają dziecku również wiele wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie, wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, uczą świadomego panowania nad ruchem ciała. Zajęcia taneczne służą nauce kroków podstawowych, tańczenia w rytmie, a także wykonywania prostych układów choreograficznych.              
          Dziecko podczas zajęć tanecznych nie tylko ćwiczy i doskonali swoje ciało, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie.