Zajęcia dodatkowe

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej dzieci, które przejawiają zarówno potrzebę intelektualnych wrażeń, jak i dużą potrzebę działania. 
Naturalny świat dziecka, świat zabawy, to czas na radość, twórczość, spełnienie dziecięcych marzeń.  Bawiąc, stosujemy różnorodne formy pracy z dzieckiem, rozwijając jego potencjał życiowy. Kształtujemy również właściwą postawę fizyczną poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia fizyczne.

Program przedszkola wzbogacany jest o następujące zajęcia dodatkowe:

- gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej,
- język angielski,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia logopedyczne,
- katecheza,
- zajęcia umuzykalniające - rytmika
- zajęcia "Mały Grajek" - lekcje gry na gitarze
- śpiew piosenek religijnych - schola przedszkolna "Boże Promyczki"

 

Zajęcia dodatkowe 2023 2024