O przedszkolu

Serdecznie witamy na stronach naszego przedszkola.

 

PRZEDSZKOLE SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI
pw. św. Z. Sz. Felińskiego w Mszanie Dolnej.
 
 

Przedszkole, na którego stronę internetową weszliście, znajduje się w Mszanie Dolnej. Jest ona przepięknym miasteczkiem położonym w zachodniej części Beskidu Wyspowego. Otoczona jest górami: Luboniem, Ćwiliną, Szczeblem, Śnieżnicą, Lubogoszczem oraz innymi niższymi pagórki, na których znajdują się pola uprawne i łąki. 

Niewątpliwie środowisko przyrodnicze bardzo korzystnie wpływa na warunki przedszkolne, ponieważ umożliwia większy kontakt z przyrodą. Dla nas jednak najważniejszym otoczeniem przedszkola są rodziny zagórzańskie, kochające ten region Polski i trzymające się blisko Pana Boga.

W tym przepięknym zakątku Polski w 1920 r. zamieszkały Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Wspomagały one tutejsze rodziny poprzez prowadzenie Ochronki  i podejmowanie różnych prac przygotowanych przez Opatrzność. Często w dramatycznie ubogich warunkach podejmowały opiekę, uczyły dzieci i wszczepiały w ich serca miłość do Boga i Ojczyzny. 

Obecnie Siostry nadal opiekują się dziećmi, prowadząc przedszkole w nowym budynku przeznaczonym dla tego dzieła, znajdującym się na terenie Parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Patronem przedszkola jest wielki Polak - Święty Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, a organem prowadzącym - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.  W przedszkolu pracuje 20 - osobowy personel, zapewniający wychowankom 10 - godzinną opiekę, wyżywienie, warunki do nauki i zabawy. Działalność Przedszkola jest finansowana przez Rodziców i Miasto Mszana Dolna. 

  

W NASZYM PRZEDSZKOLU:

  • dzieci rozwijają się w atmosferze wartości chrześcijańskich
  • przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w świętach i wydarzeniach roku liturgicznego
  • uczą się kochać Ojczyznę, poznają jej historię, kulturę, tradycję
  • współpracujemy z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju
  • rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych i uroczystościach
  • starannie dobieramy programy edukacyjne
  • stosujemy nowe metody, ktre w pełni pozwalają rozwijać dziecko jako osobę w myśl zasad personalizmu
    i pedagogiki chrześcijańskiej
  • organizujemy wyjazdy i wycieczki.

Naszym zamierzeniem jest, aby dziecko poprzez twórcze działanie poznawało i przyswajało sobie ważne wydarzenia z życia roku liturgicznego oraz rozwijało swoją świadomość przynależności do Kościoła Katolickiego.