Plan dnia

Ramowy plan dnia 

6.30-8.20 Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci (gry, zabawy dydaktyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne
i gramatyczne, itp.) Praca indywidualna i zespołowa o charakterze wyrównawczo – kompensacyjnym. Zabawa ruchowa z całą grupą (3 i 4 latki) lub ćwiczenia poranne (5 i 6 latki). Czynności higieniczno- osobiste. Przygotowanie do śniadania. Modlitwa.

8.00–9.00 Śniadanie dla grupy II i IV (8.00) a dla I i III (8.30).

9.00–10.00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z całą grupą. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Katecheza. Zabawy z językiem nowożytnym. Zajęcia muzyczno-rytmiczne, w tym wycieczki i spacery.

10.00–10.15 Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. II śniadanie.

10.00–11.00 Pobyt na placu przedszkolnym: korzystanie ze sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne oraz inspirowane przez nauczycielkę. Obserwacje przyrodnicze. Spacer.

11.00–11.25 Zabawa ruchowa z różnymi elementami ruchu prowadzona z całą grupą (dzieci młodsze i starsze). Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

11.30–12.30 Obiad dla grupy I i III (11. 30) a dla II i IV (12.00).

Ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania się. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Po posiłku czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

12.00–14.10 Odpoczynek poobiedni (Gr. I ). Słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela.

12.00 – 12.30 – Relaks – Gr. II, III i IV – Relaksacja. Krótki odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela lub słuchowiskach dla dzieci.

13.00 – 14.20 - Zabawy integracyjne - samodzielna zabawa z rówieśnikami – podejmowanie różnorodnych form działania. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawa ruchowa z różnymi elementami ruchu prowadzona z całą grupą. Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14.00–14.40 Podwieczorek dla grupy II i IV (14.00) a dla I i III (14. 30).

15.00–16:30 Indywidualne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne. Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.